Αγωγή Προφορικού ΛόγουΗ προφορά της κοινής νεοελληνικής γλώσσαςΣυγγραφέας: Βαφιάς Άρης

Αγωγή Προφορικού Λόγου

Αγωγή Προφορικού ΛόγουΗ προφορά της κοινής νεοελληνικής γλώσσαςΣυγγραφέας: Βαφιάς Άρης

22,00€

Ο γραπτός λόγος ουσιαστικά δεν κάνει τίποτε άλλο από το να καταγράφει, να επισημαίνει και να επισημοποιεί αυτό που συμβαίνει στον προφορικό, με σκοπό να τον διαφυλάξει και να τον μεταλα'μπαδεύσει από γενιά σε γενιά. Aς μην αγνοούμε ότι ο προφορικός λόγος έχει πρωταρχική σημασία και προηγείται του γραπτού που έχει περιστασιακή.

Στην πόλη του Σωκράτη και του Πλάτωνα, του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη, του Σόλωνα και του Δημοσθένη, ποια Κοινή Νεοελληνική καλλιεργούμε και ποια διαφυλάσσουμε;

Σήμερα που τίθεται μείζον θέμα προφοράς, δε βρίσκω το λόγο να μη χρησιμοποιήσουμε τον τόνο και την απόστροφο, σε μια πιο διακριτική μορφή, αξιοποιώ'ντας πλήρως τη χρήση τους -ως εμφατικά και μουσικά σημεία- προκειμένου να αποσαφηνιστεί η προφορά· να περιοριστούν τα σφάλματα, η κακοφωνία και η ταχυλογία, που οδηγούν στην αποδόμηση του λόγου και τη δυσαρθρία. Γιατί η άγνοια και η λάθος προφορά δεν καθιστούν κανόνα, ούτε γλωσσική εξέλιξη. Α'ντιθέτως, δηλώνουν έλλειψη παιδείας, γλωσσικό ολίσθημα και πενία.

Κανένας γραπτός λόγος δεν έχει αξία χωρίς τον προφορικό. Κανένας γραπτός λόγος δεν έχει αξία, εάν πρώτιστα δεν έχει αξία ο προφορικός λόγος. Kαι καμία γλώσσα δεν μπορεί να είναι πλούσια, ούτε να έχει ουσιαστική αξία, όταν δεν ομιλείται σωστά. Όταν δε διδάσκεται, δεν καλλιεργείται και δε διαφυλάσσεται.

 

 

*Όπου ('), (): ο τόνος και η απόστροφος αποσαφηνίζο'ντας την προφορά

 της πρότυπης γλώσσας μας.

 

 

ISBN: 978‐960‐597‐233‐2
Έτος έκδοσης: Αθήνα 2020
Διαστάσεις: 14 x 20,5
Σελίδες: 308
Πίνακες:
Βιβλιογραφία:

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΩΝ

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Τα ευφωνικά σύμφωνα Μ και Ν

Οι παρηχήσεις του Ν(ŋ) και του M(m)

Εξαιρέσεις

Τοπωνυμίες της χώρας μας που αποδίδονται με παρηχήσεις

Τοπωνυμίες της χώρας μας που στερούνται τις παρηχήσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Λέξεις ξενικής ρίζας, Ελληνογενείς - Αvτιδάvειες λέξεις

Κατηγοριοποίηση

Πίνακας προφοράς των συμφ. συμπλεγμάτων ξένων λέξεων, ελληνογενών και αντιδανείων

Κατηγορία 1η - Άκλιτες λέξεις

Κατηγορία 2η - Λέξεις στις οποίες διατηρείται η προφορά των ξενικών ή των αρχικών συμφ. συμπλεγμάτων

Κατηγορία 3η - Λέξεις που αποδίδονται με παρηχήσεις

Κατηγορία 4η - Λέξεις που στερούνται τις παρηχήσεις

Πίνακας προφοράς των συμφ. συμπλεγμάτων των σημαντικότερων πρωτευουσών και χωρών

Προφορά ξενόγλωσσων ονομάτων και υποκοριστικών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Το τελικό Ν (ν)

Το Ν των λέξεων «αν», «δεν», «μην», «σαν», «(σ)την», (σ)τον», «(σ)των», «όταν», «πριν»

Το τελικό Ν των αντωνυμιών «άλλον», «έναν», «ίδιον», «κάμποσον», «κανέναν», «κάποιον», «όποιον», «όσον», «ποιον», «πόσον», «τέτοιον», «τόσον», των επιθέτων «αρκετόν», «λίγον», «πολύν» και των προθέσεων «εν», «συν»

Τα γειτονικά σύμφωνα δύο ή περισσότερων λέξεων ύστερα από πάθηση των φωνηέντων

Απάλειψη και διατήρηση του τελικού Ν

Η διδασκαλία του τελικού Ν

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Τα συμφωνικά συμπλέγματα -vτζ, -vτσ και -vκ

Λέξεις στις οποίες προφέρεται το συμφ. σύμπλεγμα -ντζ

Λέξεις στις οποίες προφέρεται το συμφ. σύμπλεγμα -τζ

Λέξεις που παρουσιάζουν διπλοτυπία

Λέξεις στις οποίες προφέρεται το συμφ. σύμπλεγμα -ντσ

Λέξεις στις οποίες προφέρεται το συμφ. σύμπλεγμα -νκ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Το Ν των συvθετικών «εν», «συν», «πάλιν» και «παν»

Το συμφ. σύμπλεγμα ΓΞ

Πότε άλλοτε έχουμε παρήχηση του N(ŋ)

Ο τρόπος εκφοράς του μαλακοϋπερωικού Ν(ŋ)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

     Το Ν τωv ξέvωv λέξεωv πριv από τα χειλικά σύμφωνα ή το Λ

Το Ν των ξένων τοπωνυμιών πριν από το Β ή το Λ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Οι δίφθογγοι -ιο, -ιου, -ιε, -ιι, -ια, -αυ, -ευ και -ηυ

Οι παρηχήσεις των συμφώνων Γ(γ), Χ(χ), Ν(ν)

Η παρήχηση του Ι(ι)

Τα αλλόφωνα ουρανικά σύμφωνα

Τα αλλόφωνα Λ(λ), Ν(ν)

Πότε οι δίφθογγοι -ιο, -ιου, -ιε, -ιι, -ια συνεκφέρονται

Λέξεις των οποίων οι δίφθογγοι άλλοτε συνεκφέρονται και άλλοτε προφέρονται χωριστά

Λέξεις των οποίων η έννοια καθορίζεται από τον τρόπο προφοράς της διφθόγγου

Πότε οι δίφθογγοι -ιο, -ιου, -ιε, -ιι, -ια προφέρονται χωριστά

Λέξεις των οποίων οι δίφθογγοι συνεκφέρονται

Οι δίφθογγοι των ξένων άκλιτων λέξεων

Τοπωνυμίες των οποίων οι δίφθογγοι συνεκφέρονται

Τοπωνυμίες των οποίων οι δίφθογγοι προφέρονται χωριστά

Οι δίφθογγοι των κύριων ονομάτων

Οι δίφθογγοι των εξελληνισμένων λέξεων

Οι καταλήξεις -λια, -για, -νια των ξένων λέξεων

Το -υ των διφθόγγων -αυ, -ευ, -ηυ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Το Σ(ς) και το άτοvο Ζ(z̥)

Το Σ(ς) πριν από ηχηρό σύμφωνο ή σύμπλεγμα

Ξένες λέξεις στις οποίες το Σ προφέρεται άτονο Ζ

Τοπωνυμίες στις οποίες προφέρεται το άτονο Ζ ή το Ζ

Ξένες λέξεις στις οποίες διατηρείται η προφορά του Σ

Τοπωνυμίες στις οποίες προφέρεται το Σ

Τοπωνυμίες που παρουσιάζουν διπλοτυπία

 

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

     Τα διπλά -κκ, -λλ, -μμ, -φφ και τα συμφ. συμπλέγματα -κζ, -κσ, -κσκ, -κσλ, -κσπ, -κστ, -κστρ, -κσφ

Η προφορά των διπλών -κκ, -λλ, -μμ και -φφ

Οι εξαιρέσεις

Η προφορά του ομόηχου γειτονικού συμφώνου δύο λέξεων

Τα συμφ. συμπλέγματα -κσ, -κσκ, -κσλ, -κσπ, -κστ, -κστρ, -κσφ

Το συμφ. σύμπλεγμα -κζ

 

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

     Τα συμφ. συμπλέγματα -κτ(ρ), -λφ, -μφτ, -vδ(ρ), -vτ(ρ), -πτ, -ρκτ, -ρφ, -ρχτ, -σθ(μ), -σκ, -στ, -σφ, -σχ, -φθ, -φτ(ρ), -χθ(ρ),             -χτ(ρ) και -μπτ, -κπτ, -μψ, -γκτ

Λέξεις στις οποίες προφέρονται τα συμφ. συμπλέγματα -γκτ, -κτ(ρ), -πτ, -ρκτ, -σθ(μ), -σκ, -φθ

Λέξεις που παρουσιάζουν διπλοτυπία

Λέξεις στις οποίες τα συμφ. συμπλέγματα μετατράπηκαν

Λέξεις στις οποίες προφέρονται τα συμφ. συμπλέγματα -ντ(ρ), -σκ, -στ, -φτ(ρ), -χτ(ρ)

Τα συμφ. συμπλέγματα -λφ, -ρφ

Τα συμφ. συμπλέγματα των κύριων ονομάτων

Τα συμφ. συμπλέγματα -μπτ, -κπτ, -μψ, -γκτ

 

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

     Σύγχυση στην προφορά μεταξύ συγκοπτόμενου συμφώνου και συμπλέγματος

Λέξεις που παρουσιάζουν διπλοτυπία

Εξελληνισμένες λέξεις των οποίων το αρχικό σύμφωνο ή σύμπλεγμα μετατράπηκε

Λέξεις των οποίων η έννοια καθορίζεται από το αρχικό τους σύμφωνο ή σύμπλεγμα

 

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

     Παθήσεις τωv φωvηέvτωv

Λάθη στην προφορά

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Παρατονισμός

Λάθη στον τονισμό

Τα απόλυτα αριθμητικά

Λέξεις που συνεκφέρονται - Λέξεις που άλλοτε συνεκφέρονται και άλλοτε αποδίδονται χωριστά

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Χρήση και προφορά τωv ξέvωv άκλιτων λέξεων

Η προφορά της κατάληξης ΝG

Η προφορά του αγγλικού W

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Τοvισμός τωv ξέvωv άκλιτων λέξεων

Λέξεις που συνεκφωνούνται και κατεβαίνει o τόνος

Λέξεις που προφέρονται χωριστά

Λέξεις που άλλοτε συνεκφωνούνται και άλλοτε προφέρονται χωριστά

Λέξεις στις οποίες κατεβαίνει ο τόνος

Μονολεκτικές αποδόσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

Κλιτές και άκλιτες ξέvες λέξεις

Λέξεις που σχηματίζουν πτώσεις

Άκλιτες λέξεις - Λέξεις με κοινή ρίζα που κλίνονται ή όχι ανάλογα με τη σημασία τους

Τοπωνυμίες που κλίνονται

Άκλιτες τοπωνυμίες

Τοπωνυμίες της χώρας μας

Γυναικεία ονόματα και υποκοριστικά

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ο αριθμός και το γένος των ξέvωv άκλιτων λέξεων

Λέξεις με χρήση μόνο στον πληθυντικό αριθμό

Λέξεις στις οποίες χρησιμοποιούνται και οι δύο αριθμοί

Oι καταλήξεις των γενών στα επαγγέλματα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

Παραφθορά ξέvωv λέξεων

Οι αγγλόφωνες τοπωνυμίες

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

Γλωσσικά σφάλματα - Κακοφωνία

Ρηματικοί τύποι

Άλλες λέξεις - Αρκτικόλεξα

Τοπωνυμίες - Οδοί - Πλατείες - Στάδια - Ναοί - Μνημεία

Ξένες Άκλιτες λέξεις - Αρκτικόλεξα

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

 

Α΄ ΚΕΙΜΕΝΑ

1. .. Των ευφωνικών συνηχήσεων του Ν(ŋ) και του M(m)

2. .. Των αμιγώς ελληνικών λέξεων που στερούνται τις παρηχήσεις του Ν(ŋ) και του M(m)

3. .. Των ξένων λέξεων στις οποίες διατηρείται η αρχική προφορά του συμφ. συμπλέγματος

4. .. Προφοράς του άτονου Z(z̥)

5. .. Των ξένων λέξεων στις οποίες διατηρείται η προφορά του Σ

6. .. Των διφθόγγων -ιο, -ιου, -ιε, -ιι, -ια που προφέρονται χωριστά

7.... Των διφθόγγων -ιο, -ιου, -ιε, -ιι, -ια που άλλοτε συνεκφέρονται και άλλοτε όχι

8.... Του συμφ. συμπλέγματος -μψ

9. .. Του συμφ. συμπλέγματος -μπτ

10.. Των συμφ. συμπλεγμάτων -κσ, -κστ, -κστρ, -κσφ

11.. Προφοράς των διπλών -κκ, -λλ, -μμ και -φφ

 

Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΦΘΟΓΓΩΝ

 

Β΄ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

1. .. Των παρηχήσεων του Ν(ŋ) και του M(m)

2. .. Των δίψηφων συμφώνων -γκ, -μπ, -ντ χωρίς παρηχήσεις

3. .. Του άτονου Z(z̥)

4. .. Των συμφ. συμπλεγμάτων -μψ, -μπτ, -κσ,-κσκ, -κσλ, -κσπ, -κστ, -κστρ, -κσφ

5. .. Των διπλών -κκ, -λλ, -μμ και -φφ

6. .. Των διφθόγγων που προφέρονται χωριστά

7. .. Των διφθόγγων -ιο, -ιου, -ιε, -ιι, -ια, -οο, -εο

8. .. Των δυσκολοπρόφερτων συμφ. συμπλεγμάτων

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Ένας τόνος (') και μία απόστροφος (’) θα μπορούσαν να επιλύσουν οριστικά το μείζον θέμα της ορθής προφοράς

Χειρόγραφο δείγμα με τον τόνο στο έ'γκοιλο του πρώτου ψηφίου του συ'μπλέγματος

Το Τονικό Σύστημα και η αποσαφήνιση της προφοράς

Γιατί η αποσαφήνιση της προφοράς των δίψηφων συμφώνων είναι επιβεβλημένη

Παραδείγματα λέξεων με προερρίνωση

Παραδείγματα λέξεων με προφορά των λατιν. συ'μπλεγμάτων -mp, -nt

Παραδείγματα λέξεων χωρίς προερρίνωση

Υποδείγματα του τονικού συστήματος αποσαφήνισης της προφοράς

Η Ορθοφωνία στο Παιδαγωγικό Τμήμα και στα Σχολεία

Σύνοψη Τονικού Συστήματος (χειρόγραφο δείγμα)

Πώς προφέρεται το άγμα (ŋ)

Η ΑΠΕΡΡΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΟΛΙΣΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Οι ευ'φωνικές συνηχήσεις είναι συνέχεια και αναπόσταστο κομμάτι της γλωσσικής μας παράδοσης

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΨΗΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ, ΤΟΥ Σ(σ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΦΘΟ'ΓΓΩΝ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ Ι(ι)

ΤΟ ΤΟΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Αλφάβητο Προφοράς)

Παραδείγματα του Τονικού Αλφαβήτου της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας

 

     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΥ'ΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΗΧΗΣΕΩΝ

 

Παραδείγματα ορθής και εσφαλμένης προφοράς

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[…]Ο προφορικός λόγος καταλαμβάνει σίγουρα μεγαλύτερο μέρος του τρόπου έκφρασης απ' ό,τι ο γραπτός.

Ωστόσο, σήμερα, ελάχιστοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν την ορθή προφορά της γλώσσας μας, είτε επειδή το επάγγελμά τους το απαιτεί, είτε από καθαρά προσωπικό ενδιαφέρον. 

Θα πρέπει επιτέλους να παρθούν κάποια μέτρα, όπως η καθιέρωση του ανάλογου μαθήματος στα σχολεία, αλλά και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματικούς τομείς που σχετίζονται με το λόγο και των οποίων οι φορείς βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με άλλους ανθρώπους. 

Παράλληλα και οι ίδιοι οι φορείς θα πρέπει να επιδείξουν σε προσωπικό πια επίπεδο, το ανάλογο ενδιαφέρον. 

Ας μην ξεχνάμε πως η σωστή χρήση της γλώσσας μαρτυρεί άνθρωπο καλλιεργημένο, που σέβεται την εθνικότητα και την πολιτιστική του κληρονομιά.

Με αφορμή τα παραπάνω, αλλά και την ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι, έγινε η πρώτη αυτή ειδικευμένη για τα ελληνικά δεδομένα μελέτη, με την ελπίδα ότι θα συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση των αρμόδιων φορέων.

Το παρόν έργο αποτελεί μέρος της Αγωγής του Προφορικού Λόγου και της Φωνής, με την Προφορά της Κοινής μας Γλώσσας να είναι μείζονος σημασίας και να επιζητεί άμεσα λύση. Γι' αυτό και στο σύγγραμμα την απομονώσαμε, δίνοντάς της την πρέπουσα προσοχή και αξία.

Στο τρίτο μέρος του πονήματος, μεταξύ άλλων, αναδημοσιεύονται: 

η Εισήγησή μας για την πλήρη αξιοποίηση του τόνου και της αποστρόφου που αποσαφηνίζουν πλήρως τις λέξεις της γλώσσας μας, επιλύοντας οριστικά το ζήτημα της ορθής προφοράς, και το Τονικό Αλφάβητο της Κοινής Νεοελληνικής (αλλιώς Αλφάβητο Προφοράς). […]

 

 

 

[…] Οι ευ'φωνικές συνηχήσεις του /μ/ και του /ν/ πριν από τα δίψηφα γγ/γκ, μπ και ντ, είναι ίσως η μόνη βέβαιη και γι’ αυτό αδιαμφισβήτητη -όσον αφορά την προφορά των προγόνων μας- μαρτυρία και αποτελούν συνέχεια και αναπόσπαστο κομμάτι της γλωσσικής μας παράδοσης, δηλ. ενός σημα'ντικού τμήματος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Είναι ένα από τα λιγοστά αυτούσια φωνητικά στοιχεία, που συνδέουν ακόμη άμεσα την προφορά της Κοινής Νεοελληνικής, με την προφορά της Αρχαίας Ελληνικής· γι’ αυτό και πρέπει να δι'αφυλαχθούν ως κόρην οφθαλμού.

 

[…]Οι ήχοι /μ/ και /ν/, που κυρίως από άγνοια ή αμέλεια παρα­λείπο'νται, κατέχουν θέση κανονικών φθό'γ­γων. Απλώς δεν υπάρχουν στο αλφάβητό μας τα ανάλογα γράμματα για να αποσαφηνίσουν τα έρρινα από τα άρρινα συ'μπλέγματα και να τους αποδώσουν.

π.χ. η περίπτωση των λέξεων ά'γγελος, σύμβολο και Α'ντρέας στα α'γγλικά.

Δε γράφο'νται agel, sybol και Adrew, ούτε φυσικά προφέ­ρο'νται έτσι.

Ούτε εμείς λέμε σύβολο, ή το ενδέκατος → εδέκατος (ώστε να μπορούμε να πούμε έντεκα).

Πώς λοιπόν προφέρουμε άγγελος και Αντρέας, όταν μάλιστα πρόκειται για δάνεια της Ελληνικής; […]

 

[…] Τα δίψηφα σύμφωνα γγ/γκ, μπ, ντ στη γλώσσα μας είναι κατά το πλείστον έρρινα, δηλ. δύο φθό'γγοι-ήχοι και όχι ένας φθό'γγος-ήχος, ώστε να προφέρο'νται άρρινα.

Συνεπώς το να προφέρω έναν ήχο α'ντί για δύο, είναι το ίδιο με το να γράφω και να λέω:

αδόνι α'ντί για αηδόνι και εχή α'ντί για ευχή (αφού και τα /αη/, /ευ/ δίφθο'γγοι είναι)

αδρισμός και όχι ανδρισμός (και γι’ αυτό άντρας α'ντί του ορθού ά'ντρας)

κόβος και όχι κόμβος (> κομβίον, άρα κουμπί α'ντί του ορθού κου'μπί)

τούντρα α'ντί του ορθού τού'ντρα (επομένως και τούδρα α'ντί τούνδρα) κ.λπ.

 

Με άλλα λόγια, σα να λέει:

ο ιταλός, ντοκουμέτο και όχι ντοκουμέντο

ο γάλλος, σαπουάν και όχι σαμπουάν

ο ά'γγλος, ίτερνετ και όχι ίντερνετ ή τάgερ και όχι τάνκερ

κ.ο.κ., δηλ. να προφέρουν ψευδά. […]

 

[…] Το πρόβλημα πλέον στην προφορά έ'γκειται στο ότι υπάρχουν τρία δίψηφα σύμφωνα, τα: γγ/γκ (είναι ομόηχα, έχουν δηλ. την ίδια φωνητική αξία) μπ, ντ, για να αποδώσουν τρεις φθό'γγους-ήχους (g, b, d) και τρεις διφθό'γγους, δηλ. έξι φθό'γγους-ήχους (ng, mb, nd). Σύνολο εννέα δι’αφο­ρε­τικούς ήχους μόνο για τις γηγενείς λέξεις της γλώσσα μας!

Αν συνυπολογίσουμε και την απόδοση των ξενικών -mp, -nt (π.χ.: κομπλιμέντο), τότε οι ήχοι στην Κοινή Νεοελληνική ανέρχο'νται στους δεκατρείς!

 

π.χ.: γκρεμός (g), αγκαλιά (ŋg = νγκ = 'γκ) → 3 ήχοι

μπαίνω (b), εκπομπή (ɱb = μμπ = 'μπ), καμπάνια (mp = ɱp = μπ) → 5 ήχοι

ντύνω (d), πέντε (ŋd = νντ = 'ντ), ντοκουμέντο (nt = ŋt = ντ) → 5 ήχοι

 

Αυτό πρακτικά είναι αδύνατον γιατί δημιουργεί σύγχυση.

Πόσο μάλλον όταν υπάρχει πλήρης άγνοια.

Πέραν αυτού, τρία δίψηφα σύμφωνα-σύμβολα για να αποδώσουν δεκατρείς δι’αφορετικούς ήχους δεν απα'ντούν σε καμία γλώσσα.

Γι’ αυτό και η Πολιτεία καλείται να πράξει άμεσα τα δέο'ντα. […]

 

[…] Για να προφέρουμε «παϊδάκι» και όχι «παιδάκι», κάνουμε χρήση των διαλυτικών. 

Για να προφέρουμε τα έρρινα γγ/γκμπντ που απαντούν στο μέσον χιλιάδων λέξεων της γλώσσας μας, ή σε λέξεις που τα δίψηφα σύμφωνα προφέρονται χωριστά (π.χ.: παγγνωσία, σαμπάνια, περιμέντε, μοντάζ κ.λπ.) τι κάνουμε;

Η χρήση τόσο του δεύτερου τόνου (') όσο και της αποστρόφου (), μας είναι ήδη οικεία στο γραπτό λόγο (π.χ.: νίκησέ τοναπ’ έξω) και κατ’ επέκταση δεν πρέπει να ξενίζει κανέναν μας. Τουναντίον, θα διευκρινίσει την ορθή προφορά των λέξεων. […]

[…] Οι παραπάνω ευ'φωνικές συνηχήσεις, προκύπτουν από τις εκούσιες μεταθέσεις των φθό'γγων-ήχων και τις απαλές τριβές τους (ουρανώσεις - μία εξ αυτών και η προερρίνωση), με σκοπό το αρμονικό τους συ'νταί­ριασμα και είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία που κοσμούν τη γλώσσα μας και αναδεικνύουν τη μαγεία της Ελληνικής.

Ας μην τις χάσουμε!...

«Οι Έλληνες κατά την ομιλία τους, καταφέρνουν να δημιουργούν δίνες στην ατμόσφαιρα. 

Η μαγεία είναι πώς να χειρίζεσαι τις ενέργειες μέσω της γλώσσας και της ομιλίας».

                                                                                                                                     

(Σολομώ'ντας) […]

Ο Άρης Βαφιάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και κατάγεται από θεατρική οικογένει’α.

Αριστούχος της Ανώτερης Ιδι’ωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης του Ωδείου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΑ) στην Αγωγή του Προφορικού Λόγου και της Φωνής στο Royal Central School of Speech & Drama-University of London (CSSD-1991).

Μέρος της δι’ατριβής του αποτέλεσαν οι μελέτες: «From Lungs Τo Larynx-The Anatomical & Physiological Aspects Οf Phonation», «Speech & Voice in Relation To Ancient Greek Drama» και «English With Greek Accent-A Phonetic Analysis Approach».

Mέλος της British Voice Association, ασχολείται αποκλειστικά με την έρευνα και τη διδασκαλία του Προφορικού Λόγου και της Φωνής.

Καθηγητής με πολυετή διδακτική ε'μπειρία στο χώρο των Δραματικών, Δημοσιογραφικών και Παιδαγωγικών Σχολών, τόσο στην Ελλάδα: Θεατρικό Εργαστήρι Κώστα Καζάκου (1995), Δραματικές Σχολές Σύγχρονου Θεάτρου Αθήνας (Γιώργου Κιμούλη, 1995-1997), Αθηνών (Γιώργου Θεοδοσιάδη, 1997-2002), Ρά'μπα (2002-2003), Νέου Ελληνικού Θεάτρου (Γ. Αρμένη, 2004- 2018), Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Ομίλου-ΙΕΚ ΑΚΜΗ (Τμήματα Δημοσιογραφίας Ε'ντύπων & Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας, Ραδιοφωνικών Παραγωγών, Παιδαγωγικό, Διερμηνείας-Μετάφρασης) (1992-1994), όσο και στο εξωτερικό: Rose Bruford College of Speech & Drama (Κεντ-1990), Arts Educational Schools London (Δραματική Σχολή-1991) και Royal Central School of Speech & Drama (Παιδαγωγικό Τμήμα-1991).

Ομιλητής-Εκπαιδευτής σε σεμινάρια επιμόρφωσης που δι’οργά­­­­­νωσαν το Μega Channel (1992), η Ελληνική Εταιρεία Διοί­­­κησης Επιχειρήσεων (1994), το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πα­νε­­πιστημίου Αθηνών για τους Καθηγητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚ Κηφισιάς-Πειραιά, 1995-1996), Αθήνα (2005), το Εθνικό Θέατρο (Πειραματική Σκηνή-1997) και η ΣΤΑ.ΣΥ (Σταθερές Συ'γκοινωνίες Α.Ε.-2019).

Δι’ετέλεσε για αρκετά χρόνια, έως την παύση της λειτουργίας του, υπεύθυνος του Τμήματος Λογοθεραπείας στον Οργανισμό Προστασίας και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανά'γκες (ΟΠΕΠΕΑ, 1991-1998).

Προσκεκλημένος κατά καιρούς σε ραδι’οφωνικές και τηλεοπτικές εκπο'μπές (Mega Channel, EΡΑ, Flash 9.61), με συνε'ντεύ­ξεις-άρθρα σε εφημερίδες (Έθνος, Ελεύθερος Τύπος) και επιστημονικές δημοσιεύσεις  για την Προφορά  της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, instagram) και στo ιστολόγιο που δημιούργησε γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, έχει συ'γγράψει δύο έργα για το παραπάνω θέμα.

Εισηγητής του Τονικού Συστήματος© στο γραπτό λόγο (επιπλέον χρή­ση του ίδιου του  τόνου και της αποστρόφου για την ορθή προφορά της κοινής μας γλώσσας), καθώς και του Τονικού Αλφαβήτου© (αλλιώς Αλφάβητο Προφοράς).

Συ'γκαταλέγεται στους πρώτους δασκάλους με τεχνική και επιστημονική γνώση που έχουν ε'ντρυφήσει στην Ορθοφωνία (προγενέστερα υπήρξαν οι σπουδαίοι Δημήτρης Ρο'ντήρης και Σωκράτης Καραντινός) και είναι ίσως ο πρώτος και από τους ελάχιστους απόλυτα καταρτισμένους και ειδικευμένους στη σύγχρονη εποχή.

To έργο του «H Προφορά της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας» (Α’ Έκδοση-1997) αποτελεί την πρώτη επισταμένη μελέτη στους κανόνες προφοράς της Κοινής Νεοελληνικής και την εξάσκησή τους, ενώ το «Λεξικό Προφοράς της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας» (Α’ Έκδοση-2006) είναι το πρώτο ακραιφνές στο είδος του που καταπιάστηκε με τη φθο'γγο­λο­γική απόδοση των λέξεων της γλώσσας μας, όπως και ενός ιδι’αίτερα μεγάλου σώματος δανείων-α'ντιδανείων που χρησιμοποιούμε στον καθημερινό μας λόγο.

Tα συ'γγράμματά του διδάσκο'νται εδώ και πολύν καιρό στο Τμήμα Γλωσσών και Πολιτισμών της Δυτικής Ευρώπης του Πανεπιστημίου PYATIGORSK STATE (Ρωσία).

Προσκεκλημένος Ειδικός Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρό­γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 2017), ιδι’ωτεύει και διδάσκει το μάθημα της Αγωγής του Προφορικού Λόγου και της Φωνής (Ορθοφωνία) και τις μεθόδους του, στην Ανώτερη Σχολή Υποκριτικής Τέχνης Βεάκη (από το 1992 έως και σήμερα).

Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -