Η Κατάκτηση Της Ανάγνωσης Και Οι Δυσκολίες ΤηςΣυγγραφέας: Παπαδημητρίου Άρτεμις

Η Κατάκτηση Της Ανάγνωσης Και Οι Δυσκολίες Της

Η Κατάκτηση Της Ανάγνωσης Και Οι Δυσκολίες ΤηςΣυγγραφέας: Παπαδημητρίου Άρτεμις

11,00€

Η ανάγνωση είναι μια δεξιότητα ζωτικής σημασίας και για τον λόγο αυτόν κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα, έγινε αντικείμενο έρευνας πολλών επιστημονικών κλάδων και αναπτύχθηκε ένα ειδικό γνωστικό αντι­κείμενο στο χώρο της ψυχολογίας, δηλαδή η ψυχολογία της ανά­γνωσης.

Ποιοι είναι οι γνωστικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μηχανισμών της ανά­γνωσης; Πώς συντε­λείται η ανάγνωση; Ποιοι παράγοντες, ενδεχομένως, διευ­κολύνουν την εκμάθησή της; Τι είναι οι ειδικές δυσκολίες της ανάγνωσης; Ποιες είναι οι σύγχρο­νες γνωστικές και νευροβιολογικές προσεγγίσεις των αναγνωστικών δυσκο­λιών; Ποιοι είναι οι δείκτες πρό­βλεψης της αναγνωστικής επίδοσης-δυσκολίας;

Το βιβλίο «Η κατάκτηση της ανάγνωσης και οι δυσκολίες της» απαντά στα παραπάνω ερωτήματα και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε μελλοντικούς ερευνητές που ενδιαφέρονται να διερευνήσουν το πεδίο αυτό.
ISBN: 978-618-5087-47-0
Έτος έκδοσης: Αθήνα 2014
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 128
Βιβλιογραφία:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφάλαιο 1
Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ
1.1. Η αναγνωστική λειτουργία
1.2. Η ανάπτυξη της ανάγνωσης
1.2.1. Η ακουστική αντίληψη
1.2.2. Οπτική αντίληψη
1.2.3. Ο ρόλος της φωνολογικής επίγνωσης στην ανάγνωση
1.2.3. Ο ρόλος της μνήμης στην ανάγνωση
1.2.4. Ο ρόλος του προφορικού λόγου στην ανάγνωση
1.2.5. Ο ρόλος της ταχύτητας κατονομασίας στην ανάγνωση
1.2.6. Άλλοι παράγοντες που συντελούν στην ανάγνωση
1.3. Η διαδικασία της ανάγνωσης
1.3.1. Δυσκολίες στην κατανόηση και στην εφαρμογή της αλφαβητικής αρχής
1.3.2. Το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα (φύση και αναπαράστασή του)

Κεφάλαιο 2
Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ
2.1. Η ειδική αναγνωστική δυσκολία (δυσλεξία)
2.2. Γνωστικές προσεγγίσεις της δυσλεξίας
2.2.1. Η υπόθεση του φωνολογικού ελλείμματος
2.2.2. Η υπόθεση του διπλού ελλείμματος
2.2.3. Το έλλειμμα αυτοματισμού
2.3. Βιολογικές προσεγγίσεις για τη δυσλεξία
2.3.1. Η υπόθεση του μεγαλοκυτταρικού ελλείμματος
2.3.2. Η υπόθεση του παρεγκεφαλιδικού ελλείμματος

Κεφάλαιο 3
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
3.1. Η ανάδυση του γραμματισμού στην προσχολική ηλικία

Κεφάλαιο 4
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
4.1. Παλαιότερες έρευνες
4.2. Νεότερες έρευνες
4.3. Δείκτες πρόβλεψης των αναγνωστικών δυσκολιών
4.4. Δείκτες πρόβλεψης σε ορθογραφικά συνεπείς και ορθογραφικά μη συνεπείς γλώσσες

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Για να είναι ένας ικανός αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίζει τις λέξεις, να
αποκωδικοποιεί τις άγνωστες λέξεις και να είναι σε θέση να κατανοεί ότι δια-
βάζει (Share, 1995). Η κατανόηση της ανάγνωσης αναφέρεται στην κατανόη-
ση της έννοιας των γραπτών λέξεων, προτάσεων και κειμένων (Aarnoutse, et
al. 2005). Οι αναγνώστες προσπαθούν να καταλάβουν το γραπτό μήνυμα του
συγγραφέα σε διαφορετικά επίπεδα (λεξικολογικό, συντακτικό, σημασιολογι-
κό, και πραγματολογικό). Η κατανόηση της ανάγνωσης είναι μια ενεργός δι-
αδικασία, η οποία επηρεάζεται από τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του
περιεχομένου του ίδιου του κειμένου, την προγενέστερη γνώση και τους στό-
χους του αναγνώστη, και διάφορες γνωστικές και μεταγνωστικές δραστηρι-
ότητες και διαδικασίες (Pressley, 2000∙ Pressley & Afflerbach, 1995). Για να
αποκτήσει τις δεξιότητες κατανόησης ανάγνωσης, ένα παιδί πρέπει να ανα-
πτύξει ένα απόθεμα γνώσης προκειμένου να γίνει κατανοητό το μήνυμα που
μεταβιβάζεται από το κείμενο. Πρέπει να κατέχει ένα υπόβαθρο γεγονότων
και εννοιών έτσι ώστε να μπορεί να συσχετίσει ότι διαβάζει, με αυτό που ήδη
γνωρίζει. Πρέπει επίσης να αναπτύξει ένα ευρύ λεξιλόγιο και να εξοικειωθεί
με τις συντακτικές και σημασιολογικές δομές της πρότασης. Τελικά το παιδί
πρέπει να αποκτήσει ικανότητα λεκτικού συλλογισμού και να είναι σε θέση
να συνοψίσει, να προβλέψει και να διευκρινίσει τι έχει διαβάσει, προκειμένου
να κατανοήσει ένα σύνθετο κείμενο (Ruddell & Unrau, 1994)....

Η Παπαδημητρίου Άρτεμις είναι Σχολική Σύμβουλος της 11ης Περι­φέ­ρειας Ν. Λάρισας.
Είναι πτυχιούχος: α) της Σχολής Νη­πια­γωγών Καρδίτσας, β) του Παιδα­γω­γικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κατέχει Δίπλωμα Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή. Έχει Μεταπτυ­χιακό του ΕΑΠ με τίτλο «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Είναι Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσα­λίας.

Συμμετείχε ως εισηγήτρια και ως επιμορφώτρια σε πολλά παιδαγωγικά σεμινάρια, συνέδρια και ως επιμορφώ­τρια στα ΠΕΚ. Επίσης συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα που υλοποι­ή­θη­καν από διάφορα πανεπιστήμια της χώρας. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και σε ελληνικά περιοδικά, σε συλ­λογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Είναι Εκπαιδεύτρια Εκπαι­δευτών Ενηλίκων.
Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -