Παπαδημητρίου Άρτεμις

Παπαδημητρίου Άρτεμις

Η Παπαδημητρίου Άρτεμις είναι Σχολική Σύμβουλος της 11ης Περι­φέ­ρειας Ν. Λάρισας.
Είναι πτυχιούχος: α) της Σχολής Νη­πια­γωγών Καρδίτσας, β) του Παιδα­γω­γικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κατέχει Δίπλωμα Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή. Έχει Μεταπτυ­χιακό του ΕΑΠ με τίτλο «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Είναι Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσα­λίας.

Συμμετείχε ως εισηγήτρια και ως επιμορφώτρια σε πολλά παιδαγωγικά σεμινάρια, συνέδρια και ως επιμορφώ­τρια στα ΠΕΚ. Επίσης συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα που υλοποι­ή­θη­καν από διάφορα πανεπιστήμια της χώρας. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και σε ελληνικά περιοδικά, σε συλ­λογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Είναι Εκπαιδεύτρια Εκπαι­δευτών Ενηλίκων.

Δείτε τις καταχωρήσεις του συγγραφέα

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -