Κουντουριανού Μανωλοπούλου Φάνυ

Κουντουριανού Μανωλοπούλου Φάνυ

Η Φάνυ Κουντουριανού - Μα­νω­­λο­­πού­­λου γεννήθηκε και ζει στην Κα­τε­ρί­νη. Σπού­δα­σε ελλη­νι­­κή φι­λο­λο­γία στο Αρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δί­δα­ξε ως φι­λό­λο­γος σε δη­­μό­σια Λύ­κεια της Κατε­ρί­νης. Εί­ναι παν­τρεμένη κι έχει δύο παιδιά.
Βραβεύθηκαν σε πανελλήνιους λο­γο­­τεχνικούς διαγωνισμούς πολλά δι­η­γή­μα­τά της και τα πέντε μυθι­στο­­ρή­­μα­τα: 
«Ίδε παρρησία λα­λεί», «Ο γη­­­τευ­­­τής των ανθρώ­πων», «Οι πα­τριώ­­τες», «Το τραύ­μα» και «Μα­να­ό­να Μαδαγα­σκάρη».
Προηγούμενα έργα της:
«Ίδε παρρησία λαλεί», Μυθιστό­ρη­μα, εκδόσεις ΑΡΜΟΣ, 1999.
«Στους ρυθμούς της αγάπης», ΙΑΝΟΣ, 2000.
«Σχέσεις στοργής, σχέσεις οργής», Μυθιστόρημα, ΜΑΤΙ, 2003.
«Το τάμα», Μυθιστόρημα, ΜΑΤΙ, 2004.
«Ο γητευτής των ανθρώπων», Μυ­θι­στόρημα, ΑΡΜΟΣ, 2008.
«Η διαίσθηση», Μυθιστόρημα, ΕΠΙ­ΦΑ­ΝΙΟΥ, 2010.
«Οι Πατριώτες», Μυθιστόρημα, Εκδό­­σεις Λεξίτυπον, 2015.
«Το τραύμα», Μυθιστόρημα, Εκδό­­σεις Λεξίτυπον, 2017.

Δείτε τις καταχωρήσεις του συγγραφέα

Εμφάνιση 1 έως 3 (από 3 προϊόντα) Αποτελέσματα:  1 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -