Δομοαξονική Ερμηνεία Των Όψεων Της Κλασικής ΑστρολογίαςΕρμηνεία των όψεων με βάση το σύστημα ΔΑ.Ε.ΡΟ.Συγγραφέας: Παΐζης Χρήστος Δρ.

Δομοαξονική Ερμηνεία Των Όψεων Της Κλασικής Αστρολογίας

Δομοαξονική Ερμηνεία Των Όψεων Της Κλασικής ΑστρολογίαςΕρμηνεία των όψεων με βάση το σύστημα ΔΑ.Ε.ΡΟ.Συγγραφέας: Παΐζης Χρήστος Δρ.

19,00€

Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται για πρώτη φορά τα παρακάτω θέµατα:

 

● Ερµηνεία όλων των αστρολογικών όψεων (ακόµα και των πιο σπάνιων) µε τρόπο εύληπτο, λιτό, ακριβή και εργονοµικό χωρίς ασάφειες, γενικότητες και διφορούμενα λόγια.

 

● Εξέταση όλων των όψεων κάθε πλανήτη µε όλους τους άλλους πλανήτες και σηµεία (Asc, M/C, Δεσµοί της Σελήνης).

 

● Ένταξη κάθε όψης σε ένα ενιαίο σύστηµα που βάση του είναι ο άξονας (που είναι ο πλανήτης ή το σηµείο που συγκροτούν την όψη) και η δοµή που είναι η ίδια η φύση της όψης.

 

● Ορθολογιστική συγκρότηση των όψεων σε ένα ενιαίο σύστηµα.

 

Αυτό το βιβλίο αποτελεί µία προσπάθεια ταξινόµησης σε ορθολογιστικό και συστηµατικό πλαίσιο του πιο σηµαντικού κεφαλαίου της Αστρολογίας των Όψεων και αποβαίνει ένα πραγµατικό εργαλείο για την ερµηνεία κάθε όψης και προσέγγισης του γενέθλιου χάρτη, οπότε δηµιουργεί µια επανάσταση στον χώρο της Αστρολογίας και τη νέα εποχή στην τέχνης της «νέας εποχής» στην Αστρολογία.

ISBN: 978-960-597-226-4
Έτος έκδοσης: Αθήνα 2019
Διαστάσεις: 17 x 24
Σελίδες: 300

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗ
ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΡΗ
ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑ
ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ
ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ
ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ


ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα από τα σοβαρότερα θέµατα της κλασικής, τουλάχιστον, Αστρολογίας είναι το θέµα των όψεων, των «γωνιών», των αποστάσεων δηλ. δύο πλανητών ή σηµείων µεταξύ τους και η αξιοποίηση της δυναµικής που παράγει αυτή η απόσταση.

Όλα σχεδόν τα βιβλία της κλασικής Αστρολογίας ασχολούνται µε το θέµα των όψεων, προκαλώντας στον αρχάριο περισσότερη σύγχυση απ’ όση είχε αρχικά και µερικές φορές τον αποθαρρύνουν τόσο, ώστε εγκαταλείπει ακόµα και την ενασχόληση µε την Αστρολογία.

Πολλές, µάλιστα, σχολές Αστρολογίας, ζητούν από τους µαθητές να αποµνηµονεύουν την ερµηνεία κάθε όψης χωριστά, µε αποτέλεσµα ο µαθητής να «παραµένει εν πλήρει συγχύσει αθώος», για να θυµηθούµε και τον στίχο του νεωτεριστή ποιητή Μιχάλη Κατσαρού.

Τα περισσότερα βιβλία Αστρολογίας έχουν τόσες αντιφάσεις στην ερµηνεία των όψεων, ώστε διαιωνίζουν τον µύθο της µη επιστηµονικότητας της Αστρολογίας και τον χαρακτηρισµό της ως «ψευδο-επιστήµη» από κάποιους, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν κάνει ποτέ τον κόπο να ασχοληθούν µε την Αστρολογία πριν τη ρίξουν στο «πυρ το εξώτερον».

Γι’ αυτόν τον λόγο, επειδή έχουµε αφιερωθεί στην υπηρεσία της Επιστηµονικής Αστρολογίας, χωρίς βέβαια να διακατεχόµεθα από δονκιχωτικό πνεύµα και άλλες υστερίες, µετά από µακρά έρευνα σχετικά µε τις όψεις, χωρίς κοµπασµούς και µε πολλή δόση µετριοπάθειας, προτείνουµε ένα σύστηµα ερµηνείας τους, που, για τον µαθητή της Αστρολογίας, κρίνουµε πως είναι το πιο λειτουργικό και εργονοµικό.

Φυσικά σκοπεύουµε να το βελτιώσουµε, να το αναπτύξουµε να το διορθώσουµε, αν χρειασθεί, αλλά το παρουσιάζουµε γιατί πιστεύουµε πως προσφέρουµε υπηρεσία στο αστρολογικό κοινό, που διψά για «Αστρολογία χωρίς νεφέλωµα», για µια Αστρολογία σαφή, ακριβή, µε µεστό και χωρίς «αερολογία» λόγο.

Ξεκινώντας, θέλουµε να θυµίσουµε πως «όψη» είναι η γωνιακή απόσταση µεταξύ δύο πλανητών.

Οι όψεις που χρησιµοποιεί η Αστρολογία προκύπτουν από τη διαίρεση του κύκλου των 360° µε αριθµούς, οπότε έχουµε π.χ. τη διάµετρο ή αντίθεση που είναι η γωνιακή απόσταση 180° και προκύπτει από τη διαίρεση του κύκλου δια του 2 (360 : 2 = 180).

Μάλιστα, επειδή το δεύτερο ζώδιο του ζωδιακού είναι ο Ταύρος, η αντίθεση, ως όψη, συνδέεται µε αυτό το ζώδιο.

Ας δούµε λοιπόν τις όψεις µε βάση αυτή τη διαίρεση του κύκλου:

360 : 1 = 360 = Σύνοδος φύσεως Κριού

360 : 2 = 180 = Αντίθεση φύσεως Ταύρου

360 : 3 = 120 = Τρίγωνο φύσεως Διδύµων

360 : 4 = 90 = Τετράγωνο φύσεως Καρκίνου

360 : 5 = 72 = Πεντάγωνο φύσεως Λέοντα

360 : 6 = 60 = Εξάγωνο φύσεως Παρθένου

360 : 7 = 51,25 = Επτάγωνο φύσεως Ζυγού

360 : 8 = 45 = Ηµιτετράγωνο φύσεως Σκορπιού

360 : 9 = 40 = Εννιάγωνο φύσεως Τοξότη

360 : 10 = 36 = Δεκάγωνο φύσεως Αιγόκερω

360 : 11 = 32,5 = Ενδεκάγωνο φύσεως Υδροχόου

360 : 12 = 30 = Ηµιεξάγωνο φύσεως Ιχθύων

Υπάρχει επίσης το Ενάµιση Τετράγωνο (135°) που είναι άθροισµα ενός τετραγώνου και ενός ηµιτετραγώνου, η Χιαστή (150°), η Παραλληλία και η Αντιπαραλληλία, όπως επίσης και κάποιες πολλαπλάσιες ή υποδιαιρέσεις αυτών των όψεων.

Στο δικό µας σύστηµα για τις όψεις εργαζόµεθα ως εξής:

I.  Κατηγοριοποιούµε τις όψεις, τις «οµαδοποιούµε» και έχουµε τις λέξεις-κλειδιά για κάθε οµάδα.

II. Εφαρµόζουµε τις λέξεις-κλειδιά στη φύση των πλανητών που θέλουµε να ερµηνεύσουµε, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του άξονα, τον οποίο συγκροτούν αυτοί οι δύο πλανήτες που τον αναφέρουµε πριν αναλύσουµε τις όψεις:

Γενικά: ΑΞΟΝΑΣ: το περιεχόµενο

              ΔΟΜΗ: Η ΟΨΗ

              (γι’ αυτό Δοµοαξονική ερµηνεία).

Ας δούµε πρώτα τις οµάδες:

1.  ΟΨΕΙΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΞΟΝΑ (Υ.Α.Δ.Α.). Τέτοιες είναι η Σύνοδος, η Παραλληλία και η Αντιπαραλληλία ΜΟΝΟ. Σε αυτές τις όψεις οι πλανήτες βγάζουν όλη τη δυναµική του άξονα, τον οποίο συγκροτούν.

2. Όψεις QUATRILE, από το λατινικό QUATTRΟV (quatrο στα Ιταλικά), που δηλώνουν ΕΝΤΑΣΗ, ΔΥΣΚΟΛΙΑ και ενεργοποιούν κυρίως τις δύσκολες πλευρές του άξονα που συγκροτούν οι δύο πλανήτες. Σε αυτές τις όψεις ανήκουν: το Τετράγωνο, η Αντίθεση, το Ηµιτετράγωνο, το Ενάµιση Τετράγωνο και η 22,5, όψη, που ο Witte εκτιµούσε ιδιαίτερα, και τα παράγωγά της: 67, 5, 112, 5, 157,5 (ανοχή 45΄ µόνο!).

3. Όψεις SEXTILE, από το λατινικό SEX (εξ) και που είναι: το Τρίγωνο, το Εξάγωνο, το Ηµιεξάγωνο και λέξεις-κλειδιά: ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΕΥΚΟΛΙΑ, ΤΥΧΗ, ΕΠΙΤΥΧΙΑ και, γενικά, η θετική ενεργοποίηση του άξονα, τον οποίο συγκροτούν οι πλανήτες.

4.  Όψεις QUINTILE, από το λατινικό QUINQUE (πέντε), στις οποίες ανήκουν το Πεντάγωνο (72°) και το διπλό Πεντάγωνο (144°) και δηλώνουν ΤΑΛΕΝΤΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ (εξατοµίκευση, σύµφωνα µε τη γιουγκιανή ψυχανάλυση, είναι η διαδικασία ενεργοποίησης κρυµµένων δυνατοτήτων και η ενσωµάτωσή τους στην προσωπικότητα).

5. Όψεις SEPTILE, από το λατινικό SEPTEM (επτά), στις οποίες ανήκουν το Επτάγωνο (51°, 25), το διπλό Επτάγωνο (102°, 50) και το τριπλό Επτάγωνο (154°) και δηλώνουν ΕΝΤΑΞΗ και έχουν µεγάλη αξία στην ερωτική συναστρία για να φανεί καλά πόσο τα δύο άτοµα εντάσσονται το ένα µέσα στο άλλο.

6. Όψεις NΟVILE, από το λατινικό NΟVEM (εννέα), στις οποίες ανήκουν το Εννιάγωνο (40°), το διπλό Εννιάγωνο (80°) και το τριπλό Εννεάγωνο (160°) και δηλώνουν ΑΥΞΗΣΗ, ΘΡΕΨΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ και ΓΕΝΝΗΣΗ και, ας µην ξεχνάµε, είναι φύσεως Δία και Τοξότη.

7. Όψεις DECILE, από το λατινικό DECEM (δέκα), στις οποίες ανήκουν το 36°, το 18° (το µισό του 36°), όχι το 72° (είναι το πεντάγωνο), και η «παράξενη» όψη 108°, που είναι το τριπλό Δεκάγωνο, όψη περίεργη, που προκύπτει από τη διαίρεση του κύκλου µε το 3,33, όψη σχεδόν «µαγική»... που φέρουν Κρόνια και Αιγοκερίσια χαρακτηριστικά, δηλαδή δηλώνουν, ΔΟΜΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ και ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ.

8. Όψεις UNDICI, το Ενδεκάγωνο, φύσεως Υδροχόου και Ουρανού, όψεις που δηλώνουν ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΥΦΥΙΑ και ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, όψεις του τεχνολόγου, του αστρολόγου του τρελού εφευρέτη και του επιστήµονα, στις οποίες ανήκουν το 32,5° και η 65°.

     Φυσικά, στα Πεντάγωνα, τα Επτάγωνα, τα Δεκάγωνα, τα Εννεάγωνα και τα Ενδεκάγωνα, η ανοχή καλό είναι να µην ξεπερνά το όριο της 1,5 µοίρας.

9.  Η ΧΙΑΣΤΙ (150°) όψη που δεν εντάσσεται σε καµιά οµάδα και δηλώνει ΘΑΝΑΤΟ, ΧΩΡΙΣΜΟ, ΔΙΛΗΜΜΑ, ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ.

Έχοντας λοιπόν αυτές τις 9 κατηγορίες όψεων, αν κατέχουµε τη φύση των πλανητών που συνδέονται µε όψη µεταξύ τους, µπορούµε γρήγορα, εύκολα και, πιστέψτε µε, χωρίς ρίσκο, να ερµηνεύσουµε την όψη χωρίς αναγωγή σε διάφορα συγγράµµατα, σε «ιερά βιβλία» που, όπως είπαµε, πιο πολύ προκαλούν σύγχυση παρά δίνουν γνώση.

Ο Χρήστος Παΐζης γεννήθηκε το 1956 στον Αστακό Αιτωλοακαρνα­νίας. Σπούδασε φιλοσο­φία και φιλολογία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών και στα ίδια Πανεπιστήμια έκανε μετα­πτυ­χιακές σπουδές στη φιλοσοφία. Από το 2002 είναι Διδάκτωρ Φιλοσο­φίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας) και το θέμα της διατριβής του αφορούσε στη φιλοσοφία του Martin Heidegger(«Φιλοσοφία, τέλος της Φιλοσοφίας και Σκέψη στο έργο του Martin Heidegger»). Έχει εργαστεί ως φιλόλογος σε μεγάλα φροντιστήρια των Αθηνών («Φάσμα», «Ορόσημο», «Μαντάς», «Γνώση», κ.ά.), σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Ελληνο-γερμανική Αγωγή) και σε πρότυπα σχολεία (Βαρβάκειος). Έχει εκδώσει πολλά βιβλία εκπαιδευτικού περιεχομένου σχετικά με τη διδασκαλία της έκθεσης, της Ιστορίας και της λογοτεχνίας και έχει, επίσης, συνεργαστεί με φροντιστηριακούς οργανισμούς που προετοίμαζαν υποψηφίους για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. (Alexander). Πολλά άρθρα του με φιλοσοφικό, φιλολογικό και ιστορικό περιεχόμενο έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα περιοδικά (Λεβιάθαν, Νέα Κοινωνιολογία, Ελληνική Αγωγή κ.ά.). Έχει γράψει μονογραφίες για τον Heidegger, τον Lucàcs, τον Wittgenstein, τον Pascal, τον Καβάφη, τον Καρυωτάκη, τον Σινόπουλο, τον Παπατσώνη και τον Μαλακάση. Το 2003 έλαβε τον τιμητικό τίτλο του Καθηγητή Affiliate στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο AlpineΖυρίχης στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία. Επίσης, είχε κάνει μεταφράσεις από γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά και είχε αναλάβει την επιμέλεια πολλών συγγραμμάτων.

Με την αστρολογία ασχολήθηκε διεξοδικά πάνω από 20 χρόνια. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 2500 άρθρα στο διαδίκτυο και στα περιοδικά «Αστρολόγος», «Ελληνική Αγωγή», «Ζωή και Ζώδια». Στον «Αστρολόγο» είχε μόνιμες στήλες (Πολιτική, Εσωτερική και Ωριαία Αστρολογία). Έχει εκδώσει πάνω από 60 βιβλία αστρολογίας και μεταφυσικής και δίδαξε αστρολογία και φιλοσοφία επί σειρά ετών στην αίθουσα ΑΛΣ.

Λόγω του αιφνιδίου θανάτου του (2015), την έκδοση και την επανέκδοση των βιβλίων του έχει αναλάβει η ανιψιά του Ευγενία Ακακίου, στην οποία ανήκουν και τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραμμάτων του θείου της.

Τα κυριότερα βιβλία του είναι:

1.    Εσωτερική Αστρολογία

2.    Ινδική Αστρολογία

3.    Ηλιακή και Σεληνιακή Επιστροφή

4.    Αστρολογία και Κοσμοβιολογία

5.    Το σύστημα της ωριαίας Αστρολογίας

6.    Καρμική και Δραγώνιος Αστρολογία

7.    Οι «πύλες» του Carelli

8.    Οι ενεργειακά φορτισμένες πύλες του ζωδιακού

9.    Ενεργειακά μέτρα προστασίας

10.  Εισαγωγή στην κλασική Αστρολογία

11.  Δομο-αξονική ερμηνεία των όψεων

12.  Σεμινάριο «Αρμονικές»

13.  Θέματα αρχαίας Ελληνικής αστρολογίας

14.  Αστρολογία και Συμβολική των Ταρώ

15.  Δέκα Βασικοί Πλανητοειδείς – Αστεροειδείς (Χείρωνας, Εστία, Αθηνά Παλλάδα, Δήμητρα, Ήρα, Αστραία, Υγεία, Eros, Σαπφώ, Ψυχή)

16.  Τραύμα, σοκ, θεραπεία ως «στιγμές» της διαλεκτικής πορείας προς τη χειρώνια ολοκλήρωση (δοκίμιο για το Χείρωνα)

17.  Ο Eros στα 12 ζώδια

18.  Η στρατηγός Παρθένα Αθηνά Παλλάδα

19.  Η Δήμητρα της διεκδίκησης, της διαπραγμάτευσης και της προστατευτικότητας» (Η Δήμητρα στα ζώδια)

20.  Η Ήρα στα 12 ζώδια. Η Σαπφώ της καλλιτεχνίας και του έρωτα (η λειτουργία της Σαπφώς στα 12 ζώδια)

21.  Η Ψυχή ως δείκτης της ψυχής

22.  Η Υγεία στα 12 ζώδια

23.  Η Αστραία της δικαιοσύνης στα 12 ζώδια

24.  Κρόνια Εστία

25.  Εισαγωγή στην τέχνη της Αριθμολογίας

26.  Η ωριαία στην πράξη – 35 Παραδείγματα

27.  Επιστροφές Πλανητών

28.  Ερμηνευτική προσπέλαση των καρτών της Μεγάλης Αρκάνας

29.  Οι άξονες των υποθετικών πλανητών της Uranian Σχολής του Αμβούργου

30.  Πολιτική Αστρολογία

31.  Ερμηνευτική προσπέλαση των καρτών της Μικρής Αρκάνας

32.  Εισαγωγή στους Ρούνους

33.  Η συσχέτιση Αστρολογίας και Ταρώ στα πλαίσια της καβαλιστικής φιλοσοφίας

34.  Πλούτωνας και Β. Δεσμός

35.  Τεχνικά θέματα της Ταρώ

36.  Δραγωνικές απο-καλύψεις (Σπουδή στον Δραγωνικό Ζωδιακό)
– Δέκα παραδείγματα ιδιοσυναστρίας Δραγωνικού – Τροπικού Ζωδιακού

37.  Το μαντικό σύστημα του Παράκελσου

38.  Αστρολογικά μελετήματα

39.  Ρουνική Γυμναστική

40.  Η Διαχρονική Θεραπευτική στα Πλαίσια της «Νέας Ιατρικής»

41.  Σημειολογία και μαντικά συστήματα. Η τέχνη της μαντείας του καφέ

42.  Εξελικτική Αστρολογία

43.  Παραλληλίες και Αντιπαραλληλίες

44.  Σπουδή στον Ζωδιακό: Οι αναιρετικές μοίρες του Ζωδιακού και η λειτουργία τους

45.  Ο Νότιος Δεσμός ως παρελθοντικός δείκτης

46.  Σεμινάριο για τα προοδευτικά συστήματα

47.  Το ηλιοκεντρικό ωροσκόπιο

48.  Μαθήματα ηλιακών επιστροφών

49.  Η αστρολογία των Majas

50.  Σεμινάριο Μεταφυσικής για θάνατο, Κάρμα, Αστρικό πεδίο

51.  Κρόνιες επιστροφές

52.  Ακτίνες και μυήσεις

53.  Σημειώσεις επιλεκτικής και ωριαίας αστρολογίας

54.  Σημειώσεις εσωτερικής αστρολογίας

55.  Μαθήματα ηλιακών επιστροφών

56.  Σημειώσεις Ιατρικής Αστρολογίας, τεύχος Α΄

57.  Η μαύρη Σελήνη σε ζώδια και οίκους

58.  Ο Ισημεριανός ωροσκόπος – East point

59.  Uranian αστρολογία – Εισαγωγή

60.  Εγχειρίδιο εσωτεριστικής – αλχημιστικής αστρολογίας

61.  Οι ιεραρχικοί κυβερνήτες

62.  Ανάδρομοι πλανήτες

63.  Οι εξισώσεις της Κοσμοβιολογίας

64.  Σημειώσεις καρμικής αστρολογίας

 

Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -