Ηλιακή Επιστροφή (Solar Return)Συγγραφέας: Παΐζης Χρήστος Δρ.

Ηλιακή Επιστροφή (Solar Return)

Ηλιακή Επιστροφή (Solar Return)Συγγραφέας: Παΐζης Χρήστος Δρ.

11,00€

Σε αυτό το βιβλίο μελετάται και αναλύεται το μείζονος σημασίας για την Αστρολογία ζήτημα της Ηλιακής Επιστροφής.

Κάθε Ηλιακή Επιστροφή είναι σημαντική για το άτομο διότι δείχνει τις τάσεις που κυριαρχούν και το επηρεάζουν τον συγκεκριμένο χρόνο, οπότε, μελετώντας αυτές τις όψεις και όντας προετοιμασμένο το άτομο, μπορεί να ανταπεξέλθει στις εκάστοτε δυσκολίες και να διακρίνει τις υπάρχουσες ευκαιρίες.

Έτσι, μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου, καταχωρίζονται οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για τη σωστή ερμηνεία των Ηλιακών Επιστροφών, κάτι που γίνεται κατανοητό μέσα από τα παραδείγματα των ωροσκοπίων που παρατίθενται και αναλύονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθεί ο συγγραφέας.

ISBN: 978‐960‐597‐257‐8
Έτος έκδοσης: Αθήνα 2020
Διαστάσεις: 14 x 20.5
Σελίδες: 150
Πίνακες:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΘΕ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ

ΟΙΚΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ TOY ASC ΣΤΟ SOLAR

Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ TOY SOLAR ASC  ME TOΝ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΩΡΟΣΚΟΠΟ

TO MC TOY SOLAR ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ TOY ΣΤΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΧΑΡΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 2ου ΟΙΚΟΥ SOLAR  ΣΕ ΟΙΚΟΥΣ NATAL

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 3ου ΟΙΚΟΥ SOLAR  ΣΕ ΟΙΚΟΥΣ NATAL

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 4ου ΟΙΚΟΥ SOLAR  ΣΕ ΟΙΚΟΥΣ NATAL

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 5ου ΟΙΚΟΥ SOLAR  ΣΕ ΟΙΚΟΥΣ NATAL

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 6ου ΟΙΚΟΥ SOLAR  ΣΕ ΟΙΚΟΥΣ NATAL

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 7ου ΟΙΚΟΥ SOLAR  ΣΕ ΟΙΚΟΥΣ NATAL

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 8ου ΟΙΚΟΥ SOLAR  ΣΕ ΟΙΚΟΥΣ NATAL

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 9ου ΟΙΚΟΥ SOLAR  ΣΕ ΟΙΚΟΥΣ NATAL

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ MC – 10ου ΟΙΚΟΥ SOLAR  ΣΕ ΟΙΚΟΥΣ NATAL

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 11ου ΟΙΚΟΥ SOLAR  ΣΕ ΟΙΚΟΥΣ NATAL

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 12ου ΟΙΚΟΥ SOLAR  ΣΕ ΟΙΚΟΥΣ NATAL

Ο ΗΛΙΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ TOY SOLAR

Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ TOY SOLAR

Ο ΕΡΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ TOY SOLAR

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ TOY SOLAR

Ο ΑΡΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ TOY SOLAR

Ο ΔΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ TOY SOLAR

Ο ΚΡΟΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ TOY SOLAR

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ TOY SOLAR

Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ TOY SOLAR

Ο ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ TOY SOLAR

Η ΜΕΘΟΔΟΣ J. MERRY (Μέθοδος των «Σεληνιακών Μηνών»)

Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΑ ΖΩΔΙΑ (κατά Merry)

Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ (Σύστημα Merry)

Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ 1ο ΟΙΚΟ TOY SOLAR  ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ (Σύστημα Merry)

Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ 2ο ΟΙΚΟ TOY SOLAR  ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ (Σύστημα Merry)

Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ 3ο ΟΙΚΟ TOY SOLAR  ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ (Σύστημα Merry)

Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ 4ο ΟΙΚΟ TOY SOLAR  ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ (Σύστημα Merry)

Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ 5ο ΟΙΚΟ TOY SOLAR  ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ (Σύστημα Merry)

Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ 6ο ΟΙΚΟ TOY SOLAR  ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ (Σύστημα Merry)

Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ 7ο ΟΙΚΟ TOY SOLAR  ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ (Σύστημα Merry)

Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ 8ο ΟΙΚΟ TOY SOLAR  ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ (Σύστημα Merry)

Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ 9ο ΟΙΚΟ TOY SOLAR  ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ (Σύστημα Merry)

Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ 10ο ΟΙΚΟ TOY SOLAR  ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ (Σύστημα Merry)

Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ 11ο ΟΙΚΟ TOY SOLAR  ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ (Σύστημα Merry)

Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ 12ο ΟΙΚΟ TOY SOLAR  ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ (Σύστημα Merry)

ΟΙ 7 ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟ  ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΣΤΟ SOLAR

ΑΡΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟ  ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΣΤΟ SOLAR

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟ  ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΣΤΟ SOLAR

ΕΡΜΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟ  ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΣΤΟ SOLAR

ΣΕΛΗΝΗ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟ  ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΣΤΟ SOLAR

ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΣΤΟ SOLAR

ΗΛΙΟΣ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΣΤΟ SOLAR

SOLAR ΘΑΝΑΤΟΥ

ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ SOLAR

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ για τις Solar Returns των Florence-Volgin

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΣΤΟ SOLAR

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑ ΣΤΟ SOLAR

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΗ ΣΤΟ SOLAR

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΣΤΟ SOLAR

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΤΟ SOLAR

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΤΟ SOLAR

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΘΕ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Για να ερμηνεύσουμε κάθε Ηλιακή Επιστροφή πρέπει να
γνωρίζουμε:
• Την ακριβή ώρα γέννησης.
• Το γενέθλιο ωροσκόπιο.
• Τον τόπο που βρισκόταν το άτομο την ημέρα της Ηλι‐
ακής Επιστροφής.
• Μόνο ο χάρτης της Ηλιακής Επιστροφής δεν βοηθά
για ένα γεγονός, αν δεν στηρίζεται η όψη από τον γε‐
νέθλιο χάρτη.
• Όταν πρόκειται να πάμε ταξίδι, τυπώνουμε την Ηλιακή
με το μέρος που πάμε και βλέπουμε πώς λειτουργεί
στο συγκεκριμένο μέρος.
• Μεγάλη σημασία έχουν η Σελήνη, ο Ωροσκόπος, οι
κλήροι και οι ακμές των οίκων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
• Προχωράμε τη Σελήνη (και από αντισκιά) με τη μέθοδο
μοίρα/μήνας μέχρι 12° που είναι οι μήνες και, ό,τι συνα‐
ντά, το ενεργοποιεί. Βλέπουμε επίσης από τι όψη απο‐
χωρίζεται.
• Αν ο Ηλιακός οίκος (ακμή οίκου) αντιστοιχεί σε γωνιακό
οίκο του γενέθλιου είναι σημαντικό, ειδικά αν εκεί μέσα
βρίσκεται ο Ήλιος ή η Σελήνη.
• Χρησιμοποιούμε επίσης τις διελεύσεις [από Άρη ως Πλούτωνα και τον Βόρειο Δεσμό προς το Solar (και κλήρους και σημεία)].
• Όταν οι οίκοι νερού 4‐8‐12 του Solar συνδέονται με οί‐
κους νερού 4‐8‐12 του γενέθλιου και οι τρεις υπάρχει
κίνδυνος θανάτου.
• Κοιτάζουμε στις εκλείψεις της χρονιάς τι όψεις κάνουν με
το Solar και την προγενέθλια έκλειψη.
• Γίνεται έλεγχος στα μεσοδιαστήματα.
• Προχωράμε τον Ωροσκόπο ανά μία μέρα μία μοίρα.
• Προχωράμε τον Ήλιο ανά μία μέρα μία μοίρα.
• Τυπώνουμε τα 13 Lunar και τα συγκρίνουμε με το Solar.

ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ
Εστιάζουμε στον ωροσκόπο:
• Σε ποιο ζώδιο και σε ποια μοίρα είναι ο ωροσκόπος του
Solar.
• Αν υπάρχει εκεί κάποιος απλανής ή κρίσιμη μοίρα, ποιος
είναι κυβερνήτης και ποιος είναι ο επικυρίαρχος της
μοίρας.
• Σε ποιον οίκο αντιστοιχεί σε σχέση με το Natal.
• Αν ο ωροσκόπος του Solar κάνει όψεις στο Solar.
• Αν ο ωροσκόπος του Solar κάνει όψεις με πλανήτες του
Natal.
• Ο κυβερνήτης του ωροσκόπου του Solar σε ποιον οίκο
είναι στο Solar.
• Ο επικυρίαρχος του ωροσκόπου του Solar σε ποιον οίκο
είναι στο Solar.

ΟΙΚΟΙ
Σχετικά με τους οίκους, διερευνούμε:
• Πού αντιστοιχεί στο Natal (σε ποιον οίκο).
• Τι όψεις κάνει η ακμή με πλανήτες σε Solar και Natal.
• Πού βρίσκεται ο Κυβερνήτης του οίκου (σε τι απλανή,
κρίσιμη μοίρα, οίκο) στο Solar και τι όψεις κάνει.
• Για τον επικυρίαρχο της μοίρας ισχύει το ίδιο.
• Ποιοι πλανήτες είναι στον οίκο και τι όψεις κάνουν...

Ο Χρήστος Παΐζης γεννήθηκε το 1956 στον Αστακό Αιτωλοακαρνα­νίας. Σπούδασε φιλοσο­φία και φιλολογία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών και στα ίδια Πανεπιστήμια έκανε μετα­πτυ­χιακές σπουδές στη φιλοσοφία. Από το 2002 είναι Διδάκτωρ Φιλοσο­φίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας) και το θέμα της διατριβής του αφορούσε στη φιλοσοφία του Martin Heidegger(«Φιλοσοφία, τέλος της Φιλοσοφίας και Σκέψη στο έργο του Martin Heidegger»). Έχει εργαστεί ως φιλόλογος σε μεγάλα φροντιστήρια των Αθηνών («Φάσμα», «Ορόσημο», «Μαντάς», «Γνώση», κ.ά.), σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Ελληνο-γερμανική Αγωγή) και σε πρότυπα σχολεία (Βαρβάκειος). Έχει εκδώσει πολλά βιβλία εκπαιδευτικού περιεχομένου σχετικά με τη διδασκαλία της έκθεσης, της Ιστορίας και της λογοτεχνίας και έχει, επίσης, συνεργαστεί με φροντιστηριακούς οργανισμούς που προετοίμαζαν υποψηφίους για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. (Alexander). Πολλά άρθρα του με φιλοσοφικό, φιλολογικό και ιστορικό περιεχόμενο έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα περιοδικά (Λεβιάθαν, Νέα Κοινωνιολογία, Ελληνική Αγωγή κ.ά.). Έχει γράψει μονογραφίες για τον Heidegger, τον Lucàcs, τον Wittgenstein, τον Pascal, τον Καβάφη, τον Καρυωτάκη, τον Σινόπουλο, τον Παπατσώνη και τον Μαλακάση. Το 2003 έλαβε τον τιμητικό τίτλο του Καθηγητή Affiliate στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο AlpineΖυρίχης στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία. Επίσης, είχε κάνει μεταφράσεις από γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά και είχε αναλάβει την επιμέλεια πολλών συγγραμμάτων.

Με την αστρολογία ασχολήθηκε διεξοδικά πάνω από 20 χρόνια. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 2500 άρθρα στο διαδίκτυο και στα περιοδικά «Αστρολόγος», «Ελληνική Αγωγή», «Ζωή και Ζώδια». Στον «Αστρολόγο» είχε μόνιμες στήλες (Πολιτική, Εσωτερική και Ωριαία Αστρολογία). Έχει εκδώσει πάνω από 60 βιβλία αστρολογίας και μεταφυσικής και δίδαξε αστρολογία και φιλοσοφία επί σειρά ετών στην αίθουσα ΑΛΣ.

Λόγω του αιφνιδίου θανάτου του (2015), την έκδοση και την επανέκδοση των βιβλίων του έχει αναλάβει η ανιψιά του Ευγενία Ακακίου, στην οποία ανήκουν και τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραμμάτων του θείου της.

Τα κυριότερα βιβλία του είναι:

1.    Εσωτερική Αστρολογία

2.    Ινδική Αστρολογία

3.    Ηλιακή και Σεληνιακή Επιστροφή

4.    Αστρολογία και Κοσμοβιολογία

5.    Το σύστημα της ωριαίας Αστρολογίας

6.    Καρμική και Δραγώνιος Αστρολογία

7.    Οι «πύλες» του Carelli

8.    Οι ενεργειακά φορτισμένες πύλες του ζωδιακού

9.    Ενεργειακά μέτρα προστασίας

10.  Εισαγωγή στην κλασική Αστρολογία

11.  Δομο-αξονική ερμηνεία των όψεων

12.  Σεμινάριο «Αρμονικές»

13.  Θέματα αρχαίας Ελληνικής αστρολογίας

14.  Αστρολογία και Συμβολική των Ταρώ

15.  Δέκα Βασικοί Πλανητοειδείς – Αστεροειδείς (Χείρωνας, Εστία, Αθηνά Παλλάδα, Δήμητρα, Ήρα, Αστραία, Υγεία, Eros, Σαπφώ, Ψυχή)

16.  Τραύμα, σοκ, θεραπεία ως «στιγμές» της διαλεκτικής πορείας προς τη χειρώνια ολοκλήρωση (δοκίμιο για το Χείρωνα)

17.  Ο Eros στα 12 ζώδια

18.  Η στρατηγός Παρθένα Αθηνά Παλλάδα

19.  Η Δήμητρα της διεκδίκησης, της διαπραγμάτευσης και της προστατευτικότητας» (Η Δήμητρα στα ζώδια)

20.  Η Ήρα στα 12 ζώδια. Η Σαπφώ της καλλιτεχνίας και του έρωτα (η λειτουργία της Σαπφώς στα 12 ζώδια)

21.  Η Ψυχή ως δείκτης της ψυχής

22.  Η Υγεία στα 12 ζώδια

23.  Η Αστραία της δικαιοσύνης στα 12 ζώδια

24.  Κρόνια Εστία

25.  Εισαγωγή στην τέχνη της Αριθμολογίας

26.  Η ωριαία στην πράξη – 35 Παραδείγματα

27.  Επιστροφές Πλανητών

28.  Ερμηνευτική προσπέλαση των καρτών της Μεγάλης Αρκάνας

29.  Οι άξονες των υποθετικών πλανητών της Uranian Σχολής του Αμβούργου

30.  Πολιτική Αστρολογία

31.  Ερμηνευτική προσπέλαση των καρτών της Μικρής Αρκάνας

32.  Εισαγωγή στους Ρούνους

33.  Η συσχέτιση Αστρολογίας και Ταρώ στα πλαίσια της καβαλιστικής φιλοσοφίας

34.  Πλούτωνας και Β. Δεσμός

35.  Τεχνικά θέματα της Ταρώ

36.  Δραγωνικές απο-καλύψεις (Σπουδή στον Δραγωνικό Ζωδιακό)
– Δέκα παραδείγματα ιδιοσυναστρίας Δραγωνικού – Τροπικού Ζωδιακού

37.  Το μαντικό σύστημα του Παράκελσου

38.  Αστρολογικά μελετήματα

39.  Ρουνική Γυμναστική

40.  Η Διαχρονική Θεραπευτική στα Πλαίσια της «Νέας Ιατρικής»

41.  Σημειολογία και μαντικά συστήματα. Η τέχνη της μαντείας του καφέ

42.  Εξελικτική Αστρολογία

43.  Παραλληλίες και Αντιπαραλληλίες

44.  Σπουδή στον Ζωδιακό: Οι αναιρετικές μοίρες του Ζωδιακού και η λειτουργία τους

45.  Ο Νότιος Δεσμός ως παρελθοντικός δείκτης

46.  Σεμινάριο για τα προοδευτικά συστήματα

47.  Το ηλιοκεντρικό ωροσκόπιο

48.  Μαθήματα ηλιακών επιστροφών

49.  Η αστρολογία των Majas

50.  Σεμινάριο Μεταφυσικής για θάνατο, Κάρμα, Αστρικό πεδίο

51.  Κρόνιες επιστροφές

52.  Ακτίνες και μυήσεις

53.  Σημειώσεις επιλεκτικής και ωριαίας αστρολογίας

54.  Σημειώσεις εσωτερικής αστρολογίας

55.  Μαθήματα ηλιακών επιστροφών

56.  Σημειώσεις Ιατρικής Αστρολογίας, τεύχος Α΄

57.  Η μαύρη Σελήνη σε ζώδια και οίκους

58.  Ο Ισημεριανός ωροσκόπος – East point

59.  Uranian αστρολογία – Εισαγωγή

60.  Εγχειρίδιο εσωτεριστικής – αλχημιστικής αστρολογίας

61.  Οι ιεραρχικοί κυβερνήτες

62.  Ανάδρομοι πλανήτες

63.  Οι εξισώσεις της Κοσμοβιολογίας

64.  Σημειώσεις καρμικής αστρολογίας

 

Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -