Αλέξανδρος Ο ΦιλλίπουΟ Μέγας ΣτρατηλάτηςΣυγγραφέας: Αποστολίδης Ανδρέας

Αλέξανδρος Ο Φιλλίπου
  • Αλέξανδρος Ο Φιλλίπου

Αλέξανδρος Ο ΦιλλίπουΟ Μέγας ΣτρατηλάτηςΣυγγραφέας: Αποστολίδης Ανδρέας

9,50€

Σε 3050 δεκαπεντασύλλαβους ανομοιοκατάληκτους στίχους, περιγράφεται η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία εναντίων των Περσών, προκειμένου να εκδικηθούν οι Έλληνες τις καταστροφές που προκάλεσαν οι Πέρσες στον ελλαδικό χώρο στις αρχές του 5ου π.Χ. αι.

Περιγράφονται οι μάχες, οι νίκες των Μακεδόνων, η διάλυση του Περσικού Κράτους και το μεγαλεπήβολο όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για μία ελληνική κοσμοκρατορία.  

ISBN: 978-618-5087-64-7
Έτος έκδοσης: Αθήνα 2014
Διαστάσεις: 14x20,5
Σελίδες: 124
ΜΕΡΟΣ Α΄
Βαβυλώνα (323 π.Χ.)
1. Πέλλα (354 π.Χ.)
2. Πέλλα (350 π.Χ.)
3. Η κάθοδος του Φιλίππου (336 π.Χ.)
4. Δολοφονία του Φιλίππου. Αιγές (336 π.Χ.)
5. Ο Αλέξανδρος βασιλιάς των Μακεδόνων (336 π.Χ.)
6. Από την Πέλλα στην Ασία (334 π.Χ.)
7. Η Μάχη στο Γρανικό ποταμό
8. Φρυγία, Λυδία, Καρία, Λυκία, Πισιδία
9. Στο Γόρδιο (333 π.Χ.)
10. Η Μάχη στην Ισσό (333 π.Χ.)
11. Φοινίκη. Τύρος (333-332 π.Χ.)
12. Αίγυπτος. Ίδρυση Αλεξάνδρειας (332 π.Χ.)
13. Στο Ιερό του ¶μμωνα
14. Γαυγάμηλα (331 π.Χ.)
15. Βαβυλώνα (331 π.Χ.)
16. Σούσα (331 π.Χ.)
17. Το τέλος του Δαρείου (330 π.Χ.)

ΜΕΡΟΣ Β΄
1. Υρκανία. Αρειανή (330 π.Χ.)
2. Δραγγιανή (330 π.Χ.). Το όνειρο του Αλέξανδρου
3. Η προδοσία του Φιλώτα. Δολοφονία του Παρμενίωνα
4. Βακτριανή. Σογδιανή. Καταδίωξη του Βήσσου
5. ¶νοιξη (328 π.Χ.). Δολοφονία του Κλείτου
6. Σκύθες. Σογδιανοί. Το τέλος του Σπιταμένη
7. ¶νοιξη (327 π.Χ.). Πολιορκία των κάστρων Οξυάρτη – Χοριηνής
8. Καλλισθένης. Ανάξαρχος (327 π.Χ.)
9. Σύγκρουση με Καλλισθένη. Συνωμοσία βασιλικών παίδων
10. Κατάληψη Οχυρών. Κάθοδος του Ινδού ποταμού
11. ¶νοιξη του 326 π.Χ
12. Αλέξανδρος κατά Πώρρου. Η μάχη στον Υδάσπη ποταμό
13. Στη χώρα των Γλαυσών. ¶λωση των Σαγγάλων
14. ΑπΆ τον Υφάσι ποταμό, στα κράσπεδα των Ιμαλαΐων
15. Ο γυρισμός (326 π.Χ.)
16. Σίβες και Αγαλασσείς. Μαλλοί και Οξυδράκες
17. Στην κάτω Ινδική (325 π.Χ.). Ενάντια στους Μουσικανό και Οξυκανό
18. Στις εκβολές του Ινδού. Η επιστροφή
19. Πορεία προς Γεδρωσία. Το αντάμωμα του στρατού
20. Διοικητικές μεταβολές και τιμωρίες
21. Ελληνοπερσικοί γάμοι. Σούσα (324 π.Χ.)
22. Εξέγερση στην Ώπι. Ο φερόμενος λόγος τΆ Αλεξάνδρου
23. Θάνατος του Ηφαιστίωνα (324 π.Χ.). Επιστροφή στη
Βαβυλώνα. Δαισίου 28 (323 π.Χ.)

ΚΡΙΤΙΚΕΣ
1. ROTOLO VICENZO
2. VITTI MARIO
3. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4. ΚΩΣΤΑΣ Μιχ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Απόσπασμα

Ο Αλέξανδρος βασιλιάς των Μακεδόνων (336 π.Χ.)

Το άστρο έσβησε μεμιάς του βασιλιά Φιλίππου
και νέο άστρο ανέτειλε στη γη των Μακεδόνων.                   170
Αυτός είνΆ ο Αλέξανδρος. Αρρενωπό αγόρι.
Βλέμμα αετίσιο, κοφτερό και μέτωπο καθάριο,
καλοσυνάτο πρόσωπο, σαν ήλιος, πΆ ανατέλλει.
Μαλλιά σγουρά, πΆ ανέμιζαν στον καλπασμό τΆ αλόγου,
σώμα βραχύ, μα δυνατό, στην πάλη ζυμωμένο.                    175
Είκοσι χρόνων ήτανε, σαν γένηκε ο άρχων
των Μακεδόνων βασιλιάς και γρήγορα θα δείξει,
πως ξέρει και να διοικεί, να παίρνει αποφάσεις.
ΝΆ απαλλαγεί απΆ τους εχθρούς, που τον περιστοιχίζουν,
μες στην αυλή του κράτους του και ύστερα απΆ έξω,            180
καθώς πολλοί το θέλουνε στο θρόνο να καθίσουν.
Να τά Άβρει με τον ¶τταλο, τους Θράκες και τους Γέττες
τους Αθηναίους πρώτιστα, ύστερα τους Θηβαίους,
τους Σπαρτιάτες έπειτα, τους Έλληνες, που τώρα
με κείνη τη ρητορική, που τόσο ξεχωρίζει,                            185
ο Αθηναίος ρήτορας, ο γέρο Δημοσθένης,
τους βάζει να ξεσηκωθούν και πόλεμο να αρχίσουν.
Γραφές στέλνει στον ¶τταλο και χρήματα ζητάει
από τον Πέρση βασιλιά νά Άχει τη στήριξή του.
Πως τάχατες δεν το μπορεί με όλους να τα βάλει,                  190
το παιδαρέλι τΆ άμουσο με στρατηγούς αξίους,
που ξέρουν και να πολεμούν και μάχες να κερδίζουν....
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Συγγραφέας-Κριτικός, Λογοτεχνίας και Θεάτρου

Ο περί ου ο λόγος εκφραστής με ρεαλιστική αισθητική, περι-
διάβασε με γνωσιολογικά εφόδια την ιστορική πορεία του Μεγά-
λου Στρατηλάτου, ως και την υποβλητική πορεία της ιστορικής
του εκστρατείας και επιστράτευσε μέσα από σπουδή και μελέτη
όλα εκείνα τα στοιχεία γνώσεως που ξεναγούν το βάθος, την ου-
σία και τον κύκλο των αναζητήσεών του ως και της συναισθημα-
τικής φορτίσεως, το δέος και κάλλος και αυτόν τον ψυχισμό των
επιθυμιών του και της σφαιρικής θεωρήσεως, το ήθος και ύφος
το πώς θα ήθελε τον κόσμο και το εκφραστικό του πάθος για ένα
κόσμο ελεύθερο, δίκαιο, ιδανικό χωρίς διακρίσεις και προστριβές
προσωποποίησεν.

Ο περί ου ο λόγος εκφραστής τόλμησε με τέχνη και τεχνική να
ασκήσει και δανειστεί της δημοτικής γλώσσης το ιστορικό περιδέ-
ραιο της τεχνικής γραφής, ως και το είδος και ύφος της το οποίο
εξέφρασε σε δύο μέρη Α) με 1410 αράδες-γραμμές δεκαπεντα-
σύλλαβες και Β) με 1640 σύνολο 3050 και στο χώρο αυτών των
ορίων να εξιστορήσει την όλη εκστρατεία και πορεία. Με πολλή
γνώση σπονδύλωσε το είναι του είναι του των θελήσεών του και
περιέγραψε την αφάνταστη αγάπη του και την δίχως όρους και
όρια ανοχή και ενοχή του.. Το ποιητικό του σκαρίφημα το δικαίω-
σε με ιστορική γνώση, άριστη τέχνη και τεχνική, αρμολόγησε με
λόγο λόγιο και αρμόζοντα, ενώ στα 2 μέρη Α΄ με τα 16 επί μέρους
θέματά του και στο Β΄ μέρος 22, μας γνωρίζει ιστορικά δεδομένα
και επεισόδια γεγονότων ή στάδια ιστορικής σημασίας φρεσκα-
ρίσματος μνήμης. Μας αναβίωσε τον ψυχικό του κόσμο που δεν
ήθελε υποτακτικούς και δούλους ή ένα κόσμο που να μαστίζεται
από ασύδοτους, θρασείς και αδίστακτους. Ήθελε και υπηρέτησε
ένα κόσμο ποιοτικής αντοχής, ελευθερίας, ανυποχείριο, με ελπίδα
και προοπτική, με ανθρώπους ελεύθερους και ανυποταγμένους.

Στο πόνημά του μας περιέγραψε την ψυχή του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, την πολυδιάστατη θεματολογική του θέληση και μας
σεργιάνησε στον εξαϋλωμένο κόσμο της ψυχής του ως και της
φυσικές και υπερβατικές του θελήσεις ανθρωπιάς.

(Περιοδικό «Κριτικός λόγου & τέχνης θέσεων & απόψεων»,
τεύχος 50, Μάιος- Ιούνιος 2015, σ.4.)

Ο Αποστολίδης Α. Ανδρέας γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη το 1945. Είναι πτυχιούχος του ΕΑΠ με σπουδή στον Ελλη­νικό Πολιτισμό.

Ασχολείται με την ποίηση. Ποίημά του έχει βραβευθεί από την Ε. Ε. Λογοτεχνών. Ζει μόνιμα στην Αίγινα.

Το παρόν Έπος είναι το πρώ­το του βιβλίο.
Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.
 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -