Μέσα Στο ΝηπιαγωγείοΔιαδικασίες και πρακτικές συγκρότησης της καθημερινής πραγματικότηταςΣυγγραφέας: Τσίγκρα Μένη

Μέσα Στο Νηπιαγωγείο

Μέσα Στο ΝηπιαγωγείοΔιαδικασίες και πρακτικές συγκρότησης της καθημερινής πραγματικότηταςΣυγγραφέας: Τσίγκρα Μένη

14,50€

Περίληψη   

      Πώς συγκροτείται η καθημερινή πραγματικότητα στο νηπιαγωγείο; Πώς δομικοί και οργανωτικοί παράγοντες επηρεάζουν τη συγκρότησή της; Πώς τα παιδιά και οι νηπιαγωγοί τη διαπραγματεύονται και την ανασυγκροτούν; Πώς εμπλέκονται σ' αυτήν την ανασυγκρότηση οι απαιτήσεις του θεσμού του νηπιαγωγείου και τα ενδιαφέροντα των παιδιών; Πώς διαπλέκονται εντέλει η σχολική κουλτούρα και η κουλτούρα των ομηλίκων; Το βιβλίο Μέσα στο Νηπιαγωγείο απαντά στα παραπάνω ερωτήματα, αξιοποιώντας θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία από την Κοινωνική και Ανθρωπολογική θεωρία, την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και την Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας. Συγχρόνως, αποτελεί μια θεωρητική και ερευνητική πρόταση για τη μελέτη της καθημερινής πραγματικότητας στο νηπιαγωγείο.

     Το βιβλίο Μέσα στο Νηπιαγωγείο απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τις διαδικασίες συγκρότησης της καθημερινής πραγματικότητας στο νηπιαγωγείο. Επίσης, στους μελλοντικούς ερευνητές που ενδιαφέρονται να τη διερευνήσουν. Απευθύνεται στους/στις νηπιαγωγούς που θέλουν ν' αποκτήσουν επίγνωση των πρακτικών τους και να αναστοχαστούν πάνω στη συγκρότηση της καθημερινής σχολικής πρακτικής, στην οποία μετέχουν. Απευθύνεται, τέλος, σε όσους και όσες θέλουν να γνωρίσουν τι συμβαίνει μέσα στο νηπιαγωγείο.

ISBN: 978-618-5087-13-5
Έτος έκδοσης: Αθήνα 2014
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 192
Βιβλιογραφία:
ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η μελέτη της καθημερινής πραγματικότητας στο νηπιαγωγείο   

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο
1.     Το θεωρητικό πλαίσιο: Από τη συμβολική αλληλεπίδραση στη θεωρία
δομοποίησης 
2.     Μεθοδολογία έρευνας: Η εθνογραφική προσέγγιση  

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Χώρος και χρόνος στο νηπιαγωγείο
1.     Χώρος και χρόνος στην κοινωνική θεωρία   
2.     Χώρος και χρόνος στην προσχολική παιδαγωγική   
3.     Χώρος και χρόνος στα αναλυτικά προγράμματα   
4.     Μέσα στο νηπιαγωγείο  
4.1. Κανόνες για τη χρήση του χώρου και του χρόνου   
4.2. Ένταξη των παιδιών στο σχολικό χώρο και χρόνο   
4.3. Στρατηγικές διαπραγμάτευσης της οργάνωσης του χώρου και του χρόνου και κουλτούρα των ομηλίκων   
5.     Συμπεράσματα του κεφαλαίου: Οργάνωση του χώρου και του χρόνου
και διαλεκτική του ελέγχου    

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Να έχεις φίλους στο νηπιαγωγείο
1.     Η φιλία ως εννοιολογική κατηγορία στην κοινωνιολογία
της παιδικής ηλικίας    
2.     Κοινωνικές σχέσεις των παιδιών στο αναλυτικό πρόγραμμα   
3.     Μέσα στο νηπιαγωγείο   
4.     Να έχεις φίλους και να είσαι φίλος στο νηπιαγωγείο 
4.1. Η διαπραγμάτευση του να έχεις φίλους στις γωνιές αυθορμήτων
δραστηριοτήτων   
4.2. «Παίζοντας» με το αίτημα νΆ ανήκεις στην ομάδα των φίλων  
4.3. Διαφωνίες, διαμάχες και διαχείριση της έντασης   
4.4. Φίλοι και παιδιά της «άλλης τάξης»    
4.5. Φίλοι και φύλα   
4.6. Από τη διαπραγμάτευση του να έχεις φίλους στη σταθερότητα   
5.     Συμπεράσματα του κεφαλαίου: Φίλοι και διαλεκτική του ελέγχου   

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
«Καλά» και «φρόνιμα» παιδιά στο νηπιαγωγείο
1.     Έλεγχος και πειθαρχία στην κοινωνική θεωρία   
2.     Έλεγχος και πειθαρχία στην προσχολική παιδαγωγική   
3.     Ο έλεγχος των παιδιών στο αναλυτικό πρόγραμμα    
4.     Μέσα στο νηπιαγωγείο   
4.1. Αυτοέλεγχος, έλεγχος και διαπραγμάτευση στις γωνιές αυθορμήτων δραστηριοτήτων   
4.2. Από τις γωνιές στον κύκλο ή από την αταξία στην τάξη: λαθροβίωση
και πρακτικές ένταξης   
4.3. Η ώρα του κύκλου / η ώρα της τάξης   
4.4. Κίνηση-έκφραση και έλεγχος των παιδιών   
5.     Συμπεράσματα του κεφαλαίου: Διαλεκτική του ελέγχου   

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Παιχνίδι και μάθημα στο νηπιαγωγείο
1.     Η γνώση στην κοινωνική θεωρία   
2.     Η γνώση στην προσχολική παιδαγωγική   
3.     Γνώση, μάθηση και διαδικασίες συγκρότησης της γνώσης στα αναλυτικά προγράμματα    
4.     Μέσα στο νηπιαγωγείο   
4.1. Μάθηση στις γωνιές αυθορμήτων δραστηριοτήτων    
4.2. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες και η ώρα του κύκλου:
       Το μάθημα στο νηπιαγωγείο  
4.3. Τα τραπεζάκια δραστηριοτήτων   
5.    Συμπεράσματα του κεφαλαίου: Ορισμοί του μαθητή στο νηπιαγωγείο    

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας, εθνογραφία του νηπιαγωγείου,
κοινωνιολογία της (προσχολικής) εκπαίδευσης  
Bιβλιογραφία  


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Χρειάστηκε να περάσουν μερικά χρόνια για να πάρω την «τελική» από-
φαση. Το τεράστιο εμπειρικό υλικό δύο εθνογραφικών ερευνών και πολ-
λών επιτόπιων παρατηρήσεων στην τάξη έπρεπε να «κοπεί», να συμπληρω-
θεί θεωρητικά και να αποτελέσει ένα ερμηνευτικό δοκίμιο της καθημερινής
πραγματικότητας του νηπιαγωγείου. Στην προσπάθεια αυτή, δυστυχώς, ο
«ζωντανός» λόγος των υποκειμένων της έρευνας και των πραγματικών με-
τόχων στις διαδικασίες συγκρότησης της καθημερινής πρακτικής του νηπι-
αγωγείου έμεινε εκτός. Διατήρησα τον επιστημονικό – ερμηνευτικό λόγο της
ερευνήτριας, αλλά προσπάθησα στις σελίδες αυτού του βιβλίου να κρατήσω
«ζωντανές» τις πρακτικές και τις δράσεις των παιδιών και των νηπιαγωγών
της τάξης∙ γιΆ αυτό και τους το αφιερώνω. Χωρίς αυτούς τίποτα δε θα μπορού-
σε να γραφτεί. Ελπίζω να μην πρόδωσα τη ζωή τους μέσα στο νηπιαγωγείο…

Ευχαριστίες θέλω να εκφράσω στους καθηγητές μου Diana Trakas, Ευθύ-
μη Παπαταξιάρχη, Δήμητρα Μακρυνιώτη, ¶ννα Φραγκουδάκη, Γεράσιμο
Κουζέλη, που ο καθένας με τον τρόπο του με οδήγησαν στα θεωρητικά και
μεθοδολογικά μονοπάτια της μελέτης και έρευνας της παιδικής ηλικίας και
του σχολείου. Στις συναδέλφους νηπιαγωγούς της τάξης, που για πολλά
χρόνια μοιραστήκαμε αγωνίες και προβληματισμούς για την καθημερινότη-
τα του νηπιαγωγείου, μέσα από πολλούς χώρους: την Αργυρώ Δαγκωνάκη,
τη Ρίτσα Γρηγοράκη, τη Χριστίνα Σιδηροπούλου, τη Βούλα Ντιναπόγια, τον
Δημήτρη Καζιάλες, την Αθανασία Κώνστα, την Αργυρώ Χαβρεδάκη, τη Ρίκα
Μελετλίδου, την Ουρανία, την Όλγα, τη Μαρία, την άλλη Μαρία, την Ντίνα,
την Ιουλία, … ίσως ο κατάλογος δεν έχει τέλος!

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Θανάση Κιτσάκη για τις πολύτιμες υποδείξεις
του και τη φιλολογική επιμέλεια του κειμένου.
Τέλος, τον Γιώργο Ρουσόπουλο, ακούραστο αναγνώστη και καλοπροαίρε-
το σχολιαστή κάθε σελίδας που έγραφα, πολύ τον ευχαριστώ.

Μένη Τσίγκρα
Ρέθυμνο, Βόλος

Η Μένη Τσίγκρα γεννήθηκε στο Βελεστίνο Μαγνησίας. Σπούδασε στη Σχολή Νηπιαγωγών Καρδίτσας και Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έλαβε το διδακτορικό της με τον τίτλο Φίλοι και Μαθητές στο Νηπιαγωγείο – Μια Εθνογραφική Έρευνα απότο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δίδαξε στο μεταπτυχιακό του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και στα Διδασκαλεία Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης τα μαθήματα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας και Κινηματογράφος – Παιδική Ηλικία και Εκπαίδευση. Δημοσιεύσεις της υπάρχουν σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως νηπιαγωγός στο ν. Ρεθύμνης. Από το 2011 είναι σχολική σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής.
Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.
 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -