Ναθαναήλ Παύλος

Ναθαναήλ Παύλος

Ο Παύλος Ναθαναήλ γεν­νή­θηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύ­πτου, όπου και έζησε τα παιδικά και εφηβικά του χρό­νια. Άρχισε να ασχολείται με τη Λογοτεχνία πολύ νέος. Δη­μοσίευσε κείμενά του σε πε­ριοδικά από την ηλικία των δεκαεπτά ετών, ενώ το πρώ­το του βιβλίο κυκλοφόρησε στα δεκαοχτώ του. Αργότε­ρα ήρθε στην Αθήνα, όπου εργά­σθηκε ως δημοσιογρά­φος και Καθηγητής Αγγλικών.

Παράλληλα σπούδα­σε Αγγλική Φιλολογία και Νο­μι­κά. Τα δεύτερα τα εγκατέ­λει­ψε γιατί «διαπίστωσε πως δεν μπο­ρούσε να γίνει δικηγόρος». Ύστε­ρα από επιτυχία σε ειδικό διαγω­νισμό, προσλήφθηκε στο BBC όπου εργάσθηκε πάνω από 20 χρόνια. Η μακρά παραμονή του στο Λονδίνο «άλλαξε την οπτι­κή του γωνία». Επίσης ολο­κλή­ρωσε τις σπουδές του παίρνον­τας Πτυ­χίο Διεθνών Σχέσεων από το Πα­νε­πιστήμιο του Λονδίνου.

Στο BBC ανέβηκε με γοργό ρυθμό τις βαθμίδες της ιεραρχίας και έφθασε στη θέση του Διευ­θυντή Προγραμμάτων Νοτίου Ευρώπης. Είναι ο μόνος Έλληνας που κατέλαβε τόσο υψηλή θέση στο BBC.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ασχολήθηκε και πάλι με τη δημοσιογραφία και για ένα διάστημα διετέλεσε Γενικός Δι­ευ­θυντής της ΕΡΑ. Η παράλλη­λη ενασχόλησή του με τη Λογο­τεχνία συνεχίσθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Εξέδωσε τρεις ποιητικές συλλογές, μια συλλογή διηγημά­των, τρεις τόμους δοκιμίων και τρεις ανθολογίες. Δημοσίευσε εκα­τον­τά­δες άρθρα σε λογοτε­χνι­κά περιοδικά και εφημερίδες. Μετέφρασε πολλά έργα της Αγ­γλό­φωνης Λογοτεχνίας, καθώς και βιβλία γύρω από τη Διεθνή Πολιτική.

Διετέλεσε για πολλά χρόνια Πρό­εδρος της Εταιρίας Ελλήνων Λογο­τε­χνών. Είναι Αντιπρό­ε­δρος του «Παρατηρητηρίου Διεθ­­­νών Οργανισμών» και του Συνδέ­σμου Μπάιρον για τον Φι­λελ­ληνισμό.

Δείτε τις καταχωρήσεις του συγγραφέα

Εμφάνιση 1 έως 2 (από 2 προϊόντα) Αποτελέσματα:  1 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -