Κουτούφαρη Δέσποινα

Κουτούφαρη Δέσποινα

Η Δέσποινα Κουτούφαρη γεν­νή­θηκε στην Αθήνα και κατά­γε­ται από την Ικαρία. Είναι ζωγρά­φος με πολ­λές εκθέσεις στο ενε­ργη­τικό της. Έργα της βρί­σκο­νται σε δημόσια μουσεία στην Ελ­λάδα, αλ­λά και σε δημο­τικές και ιδιω­τικές συλ­λογές στην Ελλάδα και στο εξω­τερικό.
Γράφει ποιήματα από πολύ μι­κρή, αλλά και άλ­λα είδη πεζού λό­γου, όπως παραμύθια και μυθι­στό­ρημα. Είναι μέλος της Πανελ­λή­νιας Εταιρίας Λόγου και Τέχνης και της Εταιρίας Ελλήνων Λογο­τεχνών. 
Ποιήματά της έχουν δημοσιευτεί κυ­ρίως στους χρονιάτικους τό­μους των «Ικαρια­κών» και στην Ανθολογία Ικάριων Ποιητών, σε λογοτεχνικά έντυπα και ιστοχώ­ρους.
Έχει υπό έκδοση πολύ έργο της σε ποίηση, μυθι­στόρημα, παρα­μύ­θια.
Η συλλογή της «Το πέρασμα» εί­ναι η τρίτη ποιητική συλλογή της.

Δείτε τις καταχωρήσεις του συγγραφέα

Εμφάνιση 1 έως 1 (από 1 προϊόντα) Αποτελέσματα:  1 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -