Μαρτίδου Ραχήλ

Μαρτίδου Ραχήλ

Η Μαρτίδου Ραχήλ είναι Σχολι­κή Σύμβουλος της 37ης Εκπαι­δευ­τικής Περιφέρειας Προσχο­λι­κής Αγωγής Κεντρικής Μακε­δονίας. Έχει πτυχίο της Σχολής Νηπια­γωγών Θεσσαλονίκης, του Παι­δα­γωγικού Τμήματος Νηπια­γω­γών του Α.Π.Θ. και είναι κά­τοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στις Επιστήμες Αγωγής στην κα­τεύ­θυνση: «Προγραμ­μα­τισμός και Εκπαίδευση στην Πρώτη Παι­δική Ηλικία» από το ΤΕΠΑΕ του Α.Π.Θ. Επίσης έχει Πτυχίο Διετούς Μετεκπαί­δευ­σης από το Μαράσλειο Διδα­σκα­λείο Αθηνών και έχει πιστο­ποιηθεί ως επιμορφώτρια νη­πιαγωγών από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα διδακτικής μεθο­δο­λο­γίας στην τάξη. Έχει δημο­σιεύσεις σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά καθώς και συμμετοχές με εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Επίσης έχει πραγματοποιήσει μουσικές σπουδές στο πιάνο και στην αρμονία.

Είναι συγγραφέας του παιδικού βιβλίου: «Ένας μαρκαδόρος μια φορά βγήκε απ΄ το κουτί του κι είπε γεια».

Δείτε τις καταχωρήσεις του συγγραφέα

Εμφάνιση 1 έως 1 (από 1 προϊόντα) Αποτελέσματα:  1 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -