Παπακώστας Βασίλης

Παπακώστας Βασίλης

Ο Βασίλης Παπακώστας γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1946 και τελείωσε νυκτερινό
Οικονομικό Γυμνάσιο-Λύκειο, εργαζόμενος
την ημέρα ως υποδηματοποιός.

Αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της
Α.Σ.Ο.Ε.Ε. το 1972 και εργάστηκε ως υπάλληλος
της Τράπεζας Πίστεως και κατόπιν της Ολυ-
μπιακής Αεροπορίας.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών το 1977 και άσκησε τη δι-
κηγορία έως το 1983, οπότε, κατόπιν εξετάσε-
ων, διορίστηκε ως Ειρηνοδίκης.

Αρχικά υπηρέτησε στην Κύπρο, όπου άσκη-
σε και τα καθήκοντα του Συμβολαιογράφου
και του Υποθηκοφύλακα επί διετία. Στη συνέ-
χεια υπηρέτησε στην Πάρο και στην Αργαλα-
στή και τέλος στην Αθήνα (από το 1993), όπου
υπηρέτησε επί μια δεκαετία ως Εργατοδίκης.
Υπήρξε υποψήφιος διδάκτορας του Τμήμα-
τος Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και επιστημο-
νικός συνεργάτης, επί μία δεκαετία, στο νομι-
κό περιοδικό «Αρχείο Νομολογίας», στο οποίο
(όπως και στα νομικά περιοδικά «Ποινικά
Χρονικά» και «Εφημερίς Ελλήνων Νομικών»),
έχουν δημοσιευθεί δεκάδες δικαστικές αποφά-
σεις του και νομικές μελέτες του.

Το 2011 συνταξιοδοτήθηκε. Είναι παντρεμέ-
νος και πατέρας τεσσάρων αγοριών. Κατά τα
φοιτητικά του χρόνια απασχολήθηκε επαγγελ-
ματικά με τη μουσική και τη στιχουργία. Υπήρ-
ξε συνοδός στο μπουζούκι πολλών επωνύμων
τραγουδιστών και ηθοποιών (όπως της Ζωής
Φυτούση, της Σπεράντζας Βρανά και άλλων),
καθώς και του ρεμπέτη τραγουδιστή και συνθέ-
τη Νίκου Περγιάλη, με τον οποίο έλαβε μέρος
σε δεκάδες συναυλίες ρεμπέτικου τραγουδιού
από το 1974 έως το 1977. Έχει γράψει στίχους
για περισσότερα από εξήντα τραγούδια, πολ-
λά από τα οποία κυκλοφόρησαν σε δίσκους τη
δεκαετία του 1970, ενώ έχει μελοποιήσει σαρά-
ντα από αυτά. Ήδη είναι μέλος του Μουσικού
– Ποιητικού Συνόλου της Πανελλήνιας Εταιρί-
ας Λόγου και Τέχνης (Π.Ε.Λ.Τ.) και από το 2006
μέχρι σήμερα έχει λάβει μέρος εθελοντικά σε
δεκάδες μουσικές-ποιητικές εκδηλώσεις.

Πρόσφατα μελοποίησε ποιήματα των ποιη-
τών Πόπης Μπαλαμώτη-Σπιτά, Κυριάκου Βα-
λαβάνη και Τούλας Μωραΐτου, τα οποία (όπως
και πολλά τραγούδια σε δικούς του στίχους),
έχουν αναρτηθεί στο YOU TUBE, προκειμένου
να έχει πρόσβαση σε αυτά κάθε ενδιαφερόμε-
νος.

Δείτε τις καταχωρήσεις του συγγραφέα

Εμφάνιση 1 έως 2 (από 2 προϊόντα) Αποτελέσματα:  1 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -