Παρωδία της τραγωδίας «Ελένη» του ΕυριπίδηΣυγγραφέας: Ακριτίδου Παρασκευή

Παρωδία της τραγωδίας «Ελένη» του Ευριπίδη

Παρωδία της τραγωδίας «Ελένη» του ΕυριπίδηΣυγγραφέας: Ακριτίδου Παρασκευή

8,00€

Η «Ελένη» του Ευριπίδη ως διαχρονική παρωδία

Την καινήν Ελένην μιμήσομαι (Αριστοφ. Θεσμοφ. 850)
Του Ιωάννη Πλεμμένου*

Η τραγωδία του Ευριπίδη Ελένη διδάχτηκε το 412 π.Χ.
στα Διονύσια και θεωρείται αντιπολεμικό δράμα. Η Σικελι-
κή εκστρατεία είχε μόλις τελειώσει με την πανωλεθρία του
αθηναϊκού στόλου και ο Ευριπίδης βρίσκει την ευκαιρία με
την τραγωδία του να καταδικάσει τον πόλεμο ως πρόξενο
κακών. Αυτό το επιχειρεί μέσα από τη χρήση του γνωστού
μύθου της Ωραίας Ελένης, που υπήρξε η αιτία του Τρωικού
Πολέμου. Εντούτοις, η υποδοχή του έργου δίχασε το κοινό,
πιθανώς λόγω της πλοκής του, που αφίστατο από την κοι-
νώς παραδεκτή ιστορία της Ελένης.

Η υπόθεση βασίζεται στην εκδοχή του Ηρόδοτου που
τριάντα χρόνια νωρίτερα είχε ισχυριστεί ότι η Ελένη, αφή-
νοντας τη Σπάρτη και τον Μενέλαο, δεν είχε ακολουθήσει
τον Πάρη στην Τροία αλλά είχε καταφύγει στην Αίγυπτο.
Την Ελένη συναντά μετά την άλωση της Τροίας ο Μενέλα-
ος που καταπλέει στην Αίγυπτο και μαθαίνει έκπληκτος
ότι ο καταστροφικός πόλεμος της Τροίας είχε βασιστεί σε
ένα ψέμα. Ο βασιλιάς της Αιγύπτου Θεοκλύμενος θέλει να
νυμφευθεί την Ελένη, αλλά τελικά εκείνη με τον Μενέλαο
καταφέρνουν να διαφύγουν κρυφά.

Η Ελένη του Ευριπίδη έγινε αρκετές φορές αντικείμενο
παρωδίας, αρχικά από τον Αριστοφάνη στην κωμωδία του
Θεσμοφοριάζουσες.........
..........................................................................................
Αν και παρόμοιες απόπειρες παρώδησης του έργου του
Ευριπίδη έχουν λάβει χώρα μέχρι πρόσφατα στον θεατρικό
αλλά και τον σχολικό χώρο3, η παρούσα παρουσιάζει ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον διότι συνδυάζει ισόρροπα την πλοκή, τον
σκηνικό χώρο και τη δομή του πρωτοτύπου με τον σύγχρο-
νο τρόπο ζωής, σκέψης και έκφρασης. Οι ήρωες και ηρωίδες
του έργου χρησιμοποιούν κινητό (και μάλιστα με σύνδεση
what’s up), παρεισάγουν ξενικές εκφράσεις και μάλιστα με
λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. bachelor party, Calypso tours)
και απευθύνουν συχνά χαρακτηρισμούς της χύδην ελληνι-
κής (π.χ. μπούφος, μπεκρούλιακας, κοτζάμ βασιλιάς).

Ο Μενέλαος αποκαλείται Μένιος από τη βοηθό της Ελέ-
νης και η Αφροδίτη προσφωνείται Τουλάκι από τον Μενέ-
λαο. Ο αιγύπτιος πλασιέ μιλάει τα σπασμένα ελληνικά των
αλλοδαπών της Ομόνοιας (π.χ. Ντύο γιούρος, Ντεν έκει
ρέστα) και ο Μενέλαος παριστάνει τον πέρση τουρίστα για
να δοκιμάσει την πίστη της Ελένης. Υπάρχουν επίσης και
σκηνές που αποπνέουν έναν (διακριτικό βέβαια) αισθησια-
σμό, όπως στη σκηνή που η Ελένη βάφει τα νύχια της και η
βοηθός περιγράφει τον χορό των πέπλων. Επιστρατεύονται
ενίοτε τίτλοι και περσόνες της τηλεόρασης (π.χ. Καφές με
την Ελένη, συνταγές της Βέφας). Η συγγραφέας φθάνει μέ-
χρι του σημείου να βάλει τραγούδια του συρμού στο στόμα
των ηρώων (π.χ. Νοσοκόμα: Βρε, μελαχρινάκι, με πότισες
φαρμάκι – Μενέλαος: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί).........

* Ο Δρ. Ιωάννης Πλεμμένος είναι ερευνητής στο Κέντρον Ερεύ-
νης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

ISBN: 978-618-5087-46-3
Έτος έκδοσης: Αθήνα 2014
Διαστάσεις: 14x20,5
Σελίδες: 70
Η «Ελένη» του Ευριπίδη ως διαχρονική παρωδία

Πρόλογος

Η υπόθεση της τραγωδίας «Ελένη»
Η υπόθεση και η πλοκή της παρωδίας «Ελένη»
Α΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ – Α΄ ΣΚΗΝΗ
Α΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ – Β΄ ΣΚΗΝΗ
Β΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ – Α΄ ΣΚΗΝΗ
Β΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ – Β΄ ΣΚΗΝΗ
Γ΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ – Α΄ ΣΚΗΝΗ
Γ΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ – Β΄ ΣΚΗΝΗ
Γ΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ – Γ΄ ΣΚΗΝΗ
Γ΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ – Δ΄ ΣΚΗΝΗ
Γ΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ – Ε΄ ΣΚΗΝΗ
Δ΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ – Α΄ ΣΚΗΝΗ


Η Παρασκευή Ακριτίδου γεννή­θηκε στην Αθήνα και έχει τόπο μόνιμης κατοικίας την Καλαμάτα ν. Μεσσηνίας. Σπούδασε και έχει πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας από το τμήμα Κλασικής Φιλολο­γί­ας του Εθνικού και Καποδιστρι­α­κού Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθ­μός πτυχίου Άριστα 9,2) και παρα­κολούθησε και ολοκλήρωσε Πρόγραμμα Erasmus στο Freie Universität Berlin (Βερολίνο Γερμανία).

Πήρε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου­δών Ειδίκευσης «Γλωσσο­λογία» από το τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός πτυχίου Άριστα 9,82).

Πήρε Πτυχίο Αρχειονομίας και Βι­βλιοθηκονομίας Ιονίου Παν/μίου (Κέρκυρα) (βαθμός πτυ­χίου Άριστα 9,87).

Ειδικές γνώσεις: Επάρκεια διδα­σκα­λίας Αγγλικής γλώσσας (Proficiency) – Επάρκεια διδα­σκα­­λίας Γερμανικής γλώσσας (Kleines Sprachdiplom) – Πτυχίο Πιάνου (βαθμός Άριστα) – Μαθήματα Ελληνικής Παλαιο­γρα­φίας (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνι­κής Τραπέζης, Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο, Διάρκεια παρακολούθησης 3 έτη) – Κρα­τι­κή Πιστοποίηση Α΄ και Β΄ Επιπέ­δου Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (Η/Υ).

Μετά από επιτυχείς εξετάσεις (ΑΣΕΠ) διορίσθηκε και εργάζεται ως καθηγήτρια Φιλολογίας στη Μέση Εκπαίδευση. Έχει υπηρετή­σει σε σχολεία τής Κορινθίας, της Κέρκυρας και της Μεσσηνίας.

Έχει λάβει μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια για πρωτοδιόριστους εκπαι­δευ­τικούς, για την διδασκα­λία των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας σε Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και σε σεμινάρια με θέματα Περιβαλλοντικά.

Έχει συμμετάσχει σε Συνέδρια ως ειση­γήτρια με θέμα τον Πολι­τι­σμό και την Αισθητική στην Εκ­παί­δευση (Πειραιάς 2006), τον Λα­ϊ­κό Πολιτισμό και Πολιτιστι­κούς Φορείς (Βόλος 2007), την Υφο­λογική λειτουργία της στίξης και της ενεργητικής μετοχής στην ποίηση του Καβάφη (Αθήνα 2007) καθώς και με θέμα την έντα­ξη και χρήση τών ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πάτρα 2011).

Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -