ΜάνηΣυγγραφέας: Γουρδομιχάλη Γιώτα

Μάνη

ΜάνηΣυγγραφέας: Γουρδομιχάλη Γιώτα

12,50€


Η Μάνη είναι η ιστορική περιοχή της Πελοποννήσου. Εδώ, εκτείνεται ως αυχένας του Ταΰγετου, ο Σαγιάς, μέχρι το ακρω­τήρι Ταίναρο.

Χωρίζεται στην Ανατολική ή προσήλια Μάνη, η περιοχή, που βλέπει προς τον Λακωνικό κόλπο και η Δυτική ή Αποσκιάδα, ή Απο­σκερή Μάνη, που αντικρίζει τον Μεσσηνιακό κόλπο. Ένα γε­ω­γραφικό, Βορειότερο κομμάτι, που είναι η περιοχή μέχρι την Καρδαμύλη, λέγεται Μεσσηνιακή ή Έξω Μάνη.

Η ανθρώπινη παρουσία στη Μάνη είναι πανάρχαια. Πολύ πρόσφα­τα βρέθηκαν λιθοποιημένοι ανθρώπινοι σκελετοί 300.000 περίπου ετών και ανθρώπινα εργαλεία 1.000.000 ετών και πλέον.

Εκεί, στην αγριότητα της βραχόσπαρτης περιοχής, αντα­μώνει ο μύθος με την ιστορία. Ένας μύθος, που γλυκοτραγουδά το μυ­στήριο των πρώτων κατοίκων της περιοχής, την πολύ­πραγμα­το­σύνη, την ναυτοσύνη,την εμπορικότητα και την καλλι­τεχνικό­τητα κατά τον Παυσανία, αυτής της ράτσας.

Οι Λέλεγες και οι Μινύες, άνοιξαν δρόμους εμπορικούς προς τις Κύκλάδες και το Αιγαίο. Αυτοί, πρώτοι σμίλεψαν τον πορό­λιθο φτιάχνοντας τα περίφημα Κυκλαδίτικα ειδώλια.

Σήκωσαν ναό στο Ταίναρο, προς τιμή του ζωοδόχου ήλιου, που ήταν ο Απόλλωνας, αλλά και στη Σελήνη, που φώτιζε τη νύ­χτα, τιμή στην ¶ρτεμη.

Το 1650 π.Χ. οι Λέλεγες κατακτήθηκαν από τους Αχαιούς, που έμειναν μεχρι το 1100 π.Χ. Την περίοδο αυτή ευδόκησαν πό­λεις, όπως αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα Β΄ ραψ. (581-585) και ραψ. Ι΄ (149-152-293), όπως η Σκαρδαμούλα, η Ενόπη και η Ιρή, που ήταν υπό την εξουσία του Αγαμέμνονα και τις οποίες έταξε γαμήλιο δώρο στον Αχιλλέα.

Οι Αχαιοί έχτισαν ναό του Ποσειδώνα, που τον ονόμαζαν: του «Ασφαλίου Γέροντα» στην άκρη του Ταινάρου.

Το 1100 π.Χ. Οι Δωριείς κατακτούν τους Αχαιούς και θα μείνουν μέχρι το 195 π.Χ. Ενάμισυ αιώνα αργότερα, ο τύραννος της Σπάρτης, Νάβης, καταδιώκει και αναγκάζει βασιλείς και Ιερα­τεία να καταφύγουν προς την χερσόνησο του Ταινάρου για να γλιτώσουν.

Τους Ελληνιστικούς χρόνους η Μάνη, είχε υπερπληθυσμό, αφού το Ταίναρο, ήταν τόπος συγκέντρωσης μισθοφόρων. Σί­γου­­ρα σΆ αυτόν τον άγονο τόπο, υπήρξαν προβλήματα δια­τρο­φής αυτών των ανθρώπων, κατά την παραμονή τους εκεί.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε σΆ έναν απλό και εύκολο τρόπο επι­βίωσης κι αυτός ο τρόπος ήταν η ληστοπειρατεία.

Αργότερα, οι περισσότεροι πειρατές της Μάνης, όπως και οι κλέφτες των βουνών, έγιναν μαχητές και υπερασπιστές της ελευθερίας.

Στα χρόνια τα Ρωμαϊκά, 21-300 μ.Χ. Ο Αύγουστος, κάνει το «Κοινόν των Λακεδαιμονίων», που διατηρήθηκε μέχρι τα χρό­νια του Δοκλητιανού, ο οποίος το αλλάζει σε «Κοινόν Ελευθε­ρο­λακώνων», όπου παρέμεινε για τρεις περίπου αιώνες, ανε­ξά­ρτητο το Γύθειο, απΆ τη Σπάρτη.

Στην πρώτη εποχή του Βυζαντίου, από το 330 και μέχρι το 1204, έγιναν πολλές επελάσεις, στην περιοχή της εξω Μάνης μέχρι το Βοίτυλο, με πολλές πολεμικές συγκρούσεις: Η κάθαδος των Σλάβων Μελιγγών και των Εζερίτων, που για λίγο υποτάς­σουν τους Βυζαντινούς. Την ίδια εποχή, επίσης ιδρύεται το «θέ­μα του Μοριά», από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο τον ΑΆ. Λίγα χρόνια μετά ο Όσιος Νίκων ο «Μετανοείτε», εκχριστιανίζει τους κατοί­κους των περιοχών της Μάνης.

Μετά την λωση της Κωνστανινούπολης το 1204, από τους Φράγκους της 4ης σταυροφορίας, οι οποίοι, αφού άλωσαν την Πό­λη, κατέβηκαν στον Μοριά, με αρχηγό τον Γουλιέλμο Βιλ­λαρδουΐνο, που θα σηκώσει καινούργια κάστρα πάνω στα πα­λαιό­τερα, όπως το κάστρο του Μυζηθρά (ΜΥΣΤΡΑ), το κάστρο της Μαϊνας, το κάστρο στο Λεύκρο και το κάστρο Πασσαβά πάνω στα ερείπια της πόλης Λάας.

Αργότερα ο Βιλλαρδουΐνος νικήθηκε από τον Μιχαήλ τον Η΄στην Πελαγονία κι όλα τα κάστρα παραδόθηκαν στο νέο αυτο­κρά­τορα Ιωάννη Παλαιολόγο.

Το 1400, ο Δεσπότης Μυστρά, επανδρώνει τα κάστρα με Αλβα­νούς και πολεμά τους εγχώριους τοπάρχες.

Το 1415 έρχεται στο Οίτυλο ο αυτοκράτορας Μανουήλ και επι­­βά­λει το νόμο «περί μασχαλισμού» και «λύσις των φρου­ρίων», οπότε γκρεμίζονται όλα τα κάστρα της Μάνης.

Το 1453 μετά την αλωση της Πόλης από τους Τούρκους, ο Μωάμεθ ο Β΄ Πορθητής κατεβαίνει και κατακτά την Πελοπόν­νη­σο, εκτός της Μάνης.

Τότε η Μάνη γίνεται το επίκεντρο σημαντικών γεγονότων.

Από το 1460, που καταλήθηκε το Δεσποτάτο του Μυστρά και ολόκληρη η Πελοπόννησο βρισκόταν κάτω από τον Του­ρκι­κο ζυγό, οι Μανιάτες κατάλαβαν πως αργά ή γρήγορα, ο κατα­κτητής θα στρεφόταν και εναντίον τους. Φρόντισαν λοιπόν, να εξο­πλίσουν, αλλά και να οχυρώσουν, όλα τα περάσματα που οδη­γούσαν στο εσωτερικό της περιοχής τους. Με αρχηγό τον Κρο­κόντιλο Κλαδά, οι Μανιάτες αντιστάθηκαν στις επελάσεις των Τούρκων.

Από το 1770 ως το 1821, η Μάνη κυβερνήθηκε διαδοχικά από οκτώ μπέηδες. Τζανετής Κουτήφαρης (1776-1779), Μιχα­ήλ­μπεης Τρουπάκης (1779-1782), Τζανέτμπεης Γρηγοράκης, Καπετανάκης (1782-1798), Παναγιώτης Κουμουνδούρος 1798-1803), Αντών­μπε­ης Γρηγοράκης (1803-1810), Κωνσταντίνος Ζερβά­κος ή Ζερβό­μπεης 1810-1811),

Θεοδωρόμπεης Γρηγοράκης (1811-1815), Πετρόμπεης Μαυ­ρο­μιχάλης (1815-1821). Οι σημαντικότεροι εξ αυτών, ήταν ο Τζα­νέτμπεης Γρηγοράκης και ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης.

Η Μάνη γνώρισε μια παράξενη τύχη. Ακολουθώντας την παγκό­σμια πορεία της ιστορίας, ξεπέρασε όλα τα εμπόδια και στάθηκε όρθια μπροστά σΆ αυτούς, που προσπάθησαν να εισβά­λουν με αλαζονία και απερισκεψία και μη γνωρίζοντας, ότι θα σκοντάψουν στα πρόχειρα ταμπούρια άμυνας των Μα­νιατών.

Το υψηλό φρόνημα της Μάνης για την ελευθερία, όχι μόνο για τη γη τους, αλλά, για όλη την Ελλάδα γράφεται με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Έθνους.

Σουλτάνοι, Βεζύρηδες, Δούκες, πρίγκιπες και Δόγηδες, η Αικα­τερίνη η Μεγάλη, οι Ορλώφ, ο Μοροζίνης, ο Ναπολέοντας, ο Ιμπρα­ήμ, ο Λάμπρος Κατσώνης, οι Κολοκοτρωναίοι και οι Μαυ­ρομιχαλαίοι, είναι λίγα απΆ τα ονόματα, που έπεξαν ο καθένας τον δικό του ρόλο, στην τεράστια σκηνή της ιστορικής απελευ­θέρωσης, από την Τουρκική σκλαβιά.

Στις 17 Μαρτίου 1821, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, θα συ­νά­ξει όλους τους οπλαρχηγούς της Μάνης, στην Εκκλησία των Παμμέγιστων Ταξιαρχών στην Αρεόπολη και θα υψώσει τη ση­μαία της Επανάστασης, 8 ημέρες πριν από την Αγία Λαύρα.

Οι αγώνες των Μανιατών και η αυτοθυσία, έγινα γνωστές σε όλο τον τότε κόσμο και σήμερα μας κάνουν υπερήφανους.

Με μια ξωτική δύναμη, που την αντλούσε από το υψηλό φρό­νημα, και την αρχέγονη κουλτούρα του, έκαναν τον Μανιά­τη να διατηρήσει την Αθάνατη ψυχή του.

Περιοχή δυσπρόσιτη καθώς είναι η Μάνη, έμεινε πάντοτε ελεύθερη από κατακτητές. Η μορφολογία του εδάφους της, ήταν ένας λόγος, που ανάπτυξε έναν τοπικό πολιτισμό, όπως, εκτός των άλλων, οι μοναδικές παραδόσεις της, η κοινωνική δομή και οργάνωση και τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά οικο­δο­μήματά της. Η πορεία της Μάνης μέσα στην ιστορία είναι μονα­δική όπως εξ άλλου μοναδική είναι και η φύση της.

Από αυτά τα στοιχεία, που ασκούν ιδιαίτερη γοητεία, μπο­ρεί κανείς να κατανοήσει τη ράτσα των ανθρώπων, που ζει σΆ αυτή τη γη.

Οι πέτρες της σκούρες, σκληρές, μαρμάρινες, ποτισμένες με το αίμα των ανθρώπων, που ζουν γύρω και πάνω στο σώμα της, αλλά και με το δάκρυ των γυναικών, που στραγγίζουν την ψυχή τους με το μοιρολόι.

Το νεκροτράγουδο, που φτιάχνει με τον πόνο της κάθε Μα­νιά­τισσα, όταν χάνει αγαπημένο της πρόσωπο, που δεν είναι τίποτΆ άλλο από μια ποίηση, που βγαίνει από τα φιλοκάρδια. Μια ποίηση αγνή, χωρίς επιτήδευση, που υπερβαίνει τον πνευ­ματικό κόσμο με την αγνωστική της αρχή. Μια ποίηση, που ανταπο­κρί­νεται στις ανάγκες της καρδιάς της και από εκεί αντλεί την μοναδικότητα και την ακατανίκητη δυναμη.

Αυτή η απλή, αγράμματη γυναίκα, έδωσε με την έμπνευσή της τους παθητικούς τόνους, τους γοερούς, μιας ανυπέρβλητης ποίησης.

Οι μεγάλες εμπόλεμες εποχές, η συνεχείς απειλές των εισβο­λέων στην ευρύτερη περιοχή του Μοριά, αλλά και στην πόρτα της Λακωνίας, που είναι η Σπάρτη, έκαναν την μικρή πε­ρι­οχή της Μάνης ένα μοναδικό στρατόπεδο άμυνας, που θα με­νει αναλ­λοίωτη στην εθνοϊστορία και στην Ευρώπη και όλη τη Μεσόγειο.

Στην Ιστορία της, η Μάνη, ήταν πάντα μια επίλεκτη πολε­μική δύναμη, ήταν μια πολεμική μηχανή, η οποία ελάχιστες φορές δοκίμασε την ήττα.

Αν προσέξουμε την Ιστορία, θα μείνουμε έκπληκτοι και εκστα­τικοί, μπροστά στο μεγαλείο των Μανιατών. Από την εισβο­­λή του Γιζέριχου, κάθε φυλής κουρσάρων, των Ρωμαίων, των Σλάβων, των Φράγκων της 4ης σταυροφορίας ως του Μωά­μεθ του Πορθη­τή αργότερα, αλλά και στα χρόνια της Εθνε­γερσίας, ο Μανιάτης πο­λεμιστής, υπερασπίστηκε, όχι μόνο τη Μά­νη, αλλά, σε όποια γωνιά της Ελλάδας κι αν χρειάστηκε, ήταν παρών. Η αγωνιστι­κότητα, η ανδρεία και ο ελεύτερος αέ­ρας, που έμαθε να ανα­πνέ­ει, έκαναν τον Μανιάτη, να μάχε­ται πάντα στην πρώτη γραμμή

Η πλούσια Μανιάτικη βιβλιογραφία, πάντα έγκυρη και πολύ χρή­σιμη, είναι το καλύτερο υπόβαθρο για το ξεκίνημα κι άλλων μελε­τών, που θα πλουτίσουν ολόκληρη την ελληνική ιστοριο­γραφία.

Γιώτα Γουρδομιχάλη

ISBN: 978‐960‐597‐217‐2
Έτος έκδοσης: Αθήνα 2019
Διαστάσεις: 14 x 20.5
Σελίδες: 228
Βιβλιογραφία:
Γλωσσάρι:

ΜΑΝΗ

ΜΥΣΤΡΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΡΑΨΩΔΙΑ Α: ΜΙΝΥΕΣ – ΛΕΛΕΓΕΣ – ΑΧΑΙΟΙ – ΔΩΡΙΕΙΣ

ΡΑΨΩΔΙΑ Β: ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ – ΝΑΒΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΠΟΛΗΣ «Κυπάρισσος»

ΡΑΨΩΔΙΑ Γ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ (Παλαιολόγοι) (4ηΣταυροφορία) ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΡΑΨΩΔΙΑ Δ: ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ (Κάστρο Μαϊνης) Β-Οιτύλου και Λεύκτρου

ΡΑΨΩΔΙΑ Ε: ΚΑΣΤΡΑ: ΖΑΡΝΑΤΑΣ, ΠΑΣΣΑΒΑ, ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ, ΚΕΛΕΦΑ, ΤΙΓΑΝΙ (Μέζαπο) και ΩΡΗΑΣ

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ: ΚΑΣΤΡΙΑ – ΚΑΜΙΝΟΒΙΓΛΙΑ ΒΑΡΔΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΤΟΥΝΕΣ

ΡΑΨΩΔΙΑ H: «ΝΙΚΛΙΑΝΟΙ ΚΙ ΑΧΑΜΝΟΜΕΡΟΙ»

ΡΑΨΩΔΙΑ Θ: «ΜΕΔΙΚΟΙ ή ΓΙΑΤΡΙΑΝΟΙ»

ΡΑΨΩΔΙΑ I: KΡΟΚΟΝΤΙΛΟΣ ΚΛΑΔΑΣ

ΡΑΨΩΔΙΑ Κ: «ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»

ΡΑΨΩΔΙΑ Λ:  «ΟΙ ΜΠΕΗΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ» «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙΟΙ»

ΡΑΨΩΔΙΑ Μ: ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ

ΡΑΨΩΔΙΑ Ν: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΣΤΑ ΟΡΛΩΦΙΚΑ

ΡΑΨΩΔΙΑ Ξ: ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821

ΡΑΨΩΔΙΑ Ο: ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΡΑΨΩΔΙΑ Π: 28/3/1821: ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΟΠΛΟ ΑΓΩΝΑ

ΡΑΨΩΔΙΑ Ρ: 12-13/5/1821: ΒΑΛΤΕΤΣΙ

ΡΑΨΩΔΙΑ Σ: 7/4/1822: ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΡΑΨΩΔΙΑ Τ: 4/7/1822: ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΡΑΨΩΔΙΑ Υ: 26-27/7/1822: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ

ΡΑΨΩΔΙΑ Φ: 24/2/1825: ΜΑΝΙΑΚΙ

ΡΑΨΩΔΙΑ Χ: 12/8/1826: Ο ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

ΡΑΨΩΔΙΑ Ψ  Η ΝΙΛΑ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΟ ΔΥΡΟ

ΡΑΨΩΔΙΑ Ω: Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΥΡΟΥ (Μοιρολοτράγουδο)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

(Απόσπασμα απΆ τη ΡΑΨΩΔΙΑ Ο: «ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ»)

[…]

Κι η Μάνη ως τα σήμερα, λουσμένη στην ομίχλη,

κρατώντας μέσα στην καρδιά τον ήλιο φανοστάτη,                         

φώτισε με την προσμονή το μυστικό το θάμα.

Και ο σπινθήρας γίνηκε φλόγα ελευθερίας

και μέγας ενθουσιασμός κι ανάσταση στο Γένος,

που κελαρύζει δάκρυα, το νόημα, που κλείνουν.

Τότε, στα μέσα του Μαρτιού, οι πρόκριτοι της Μάνης

πήραν τρανή απόφαση, να πιάσουνε τα όπλα

για να μπρογκήξουν τον εχθρό από τα χώματά τους.

Και κάνουνε μια σύναξη δέκα εφτά του Μάρτη,

σε μια πλατειά ανοιχτωσιά στης Τσίμοβας* την πόλη

μέσα στην Αρεόπολη, στο κέντρο όλης της Μάνης.

Οι πρόκριτοι κι οι άρχοντες και όλοι οι Μανιάτες,

λες και πηγαίναν σε γιορτή, λες πάν σε πανηγύρι,

κουντράν μουλάρια κι άλογα, άλλοι απΆ το καπίστρι,*

κι άλλοι απΆ την κεφαλαργιά, για να τα κουλαντρίσουν,

πΆ αγριεμένα στέκουνται, μΆ ορθότριχη τη χαίτη.

Κι οι άντρες οι πολεμικοί, λεβέντες και καμάρια,

που αγκαλιά κρατούσανε τις ασημοπιστόλες

και φισεκλίκια ζώνονται κι άλλοι τα γιαταγάνια

και με παλμό πρωτάκουστο φουσκώνουν τις ψυχές τους.

Κι αρχίζει ο ξεσηκωμός στα χώματα της Μάνης,

μέσα στην Αρεόπολη, μετά τη λειτουργία,

κάτω από τα Ιερά φτερά των Αρχαγγέλων

Παμμέγιστων Ταξιαρχών και λάβαρο σηκώνουν,

ολόλευκο, μΆ έναν σταυρό γαλάζιο, μες στη μέση.

Κι έγραφε: «ΝΙΚΗ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ» ψηλά στο πάνω μέρος.

Ενώ το «ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ» έγραφε από κάτω,

κείνο, που βροντοφώναξαν, τριακόσιοι του Λεωνίδα,

στις Θερμοπύλες πέφτοντας, στο άραχλο σκοτάδι.

Τώρα γυρίζΆ η μοίρα τους, τα χρόνια απΆ τις φλόγες

και γίνεται συνάθροιση για τελική θυσία.

Κι ήταν περί τιςδώδεκα χιλιάδες οι Μανιάτες,

που Άχαν το όνειρο βαθιά κρυμμένο στην ψυχή τους

και ζούνε τώρα, ζωντανό το όραμα του θρύλου.

Και κάνουν την αποκοτιά, πάλι μια χούφτΆ ανθρώποι,

με τη φωτιά, με το σπαθί και κλέφτρα αγωνία,

κηρύσσουν επανάσταση κι έναρξη του αγώνα.

Μπροστάρης στον ξεσηκωμό είνΆ ο Μαυρομιχάλης,

ο Πέτρος ο Πετρόμπεης, αυτόν είχαν εκλέξει,

μες στις Κιτριές,* που έγινε συνέλευση μεγάλη

και τον ορίσαν αρχηγό σε τούτο τον αγώνα.

[…]

     Η Γιώτα Γουρδομιχάλη, γεννήθηκε στον Πειραιά και κατάγεται από τη Λακωνία. Τελείωσε το γυμνάσιο στον Πειραιά και παρακολούθησε μαθήματα Ιστορίας, Σχεδίου και Ζωγραφικής. Μελέτησε συστηματικά την Ελληνική και την ξένη λογοτεχνία, ιστορία και μυθολογία και πολύ νωρίς άρχισε να γράφει ποιήματα. Τα πρώτα της ποιήματα δημοσίευσε στο λογοτεχνικό περιοδικό «Κορινθιακά» το 1976. Στη συνέχεια, ως ποιήτρια και πεζογράφος, συνεργάστηκε σε διάφορα λογοτεχνικά έντυπα («Κορινθιακά», «Παγκόσμια Συνεργασία», «Δελτίο Μetro Life», «Εν Κορυδαλλώ» κ.ά.)
     Εκτός από ποιήματα, έγραψε διηγήματα, δοκίμια, μελέτες και χρονογραφήματα. Το βιβλίο της «Ερωτικό», μεταφράστηκε στην Ιταλική γλώσσα. Εξ άλλου ποιήματά της καταχωρίστηκαν σε ανθολογίες («Ανθολογία Γυναικείας Ποίησης» Ε. Ρόζου, «Ποιητική Ελευσίνα» 1999, επιμ. Ι. Καλομενίδη, «Ποιητική Ανθολογία» Αρ. Τσάκωνα, 2000 κ.ά.), σε ιστορίες λογοτεχνίας «Διαρκής Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» Μ. Σταφυλά, «Μεγάλη Εγκυκλοπαιδεία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» Χάρη Πάτση, τόμος 22 κ.ά.), καθώς και σε περιοδικές Εκδόσεις («Φιλολογική Πρωτοχρονιά» Γ. Μαυρίδη κ.ά.).
Πήρε μέρος σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και το 1986 τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο “IL PREMIO DEL BORGO”, στο Μιλάνο και το 2011 τιμήθηκε με έπαινο από τον Όμιλο UNESCO Πειραιώς & Νήσων και το περ. «Grande Secreto». Η λογοτεχνική κριτική έχει εκφραστεί ευνοϊκά για το ποιητικό της έργο.
Έχει ανέκδοτο μεγάλο ποιητικό και πεζογραφικό έργο.


Εργογραφία

Ποίηση
«Για λίγο φως», 1978. «Πέτρινοι άνθρωποι», 1984. «Στην ερημιά της Πόλης», 1989. «Ερωτικό», μεταφρασμένο και στα ιταλικά, 1992. «Ηχηρές σιωπές», 2000. «Τραγούδια της μοναξιάς» 2005. «Αυγινές Προσεγγίσεις», 2005. «Συμπαντική ραψωδία», τριλογία 2006. «Αιώνιες Γυναίκες», 2008. «Αλεξανδρειάδα», Έπος, 2012 (το έπος κυκλοφόρησε σε άτυπη προέκδοση το 2010 και σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων).
Δοκίμιο
«Κώστας Μιχ. Σταμάτης, ο βουκολικός», 2005.
«Όμηρος ο ερωτικός», 2008.
Μελέτη
«Κώστα Μιχ. Σταμάτη: «Λέων Σγουρός», Έπος 2011.
Μυθιστόρημα
«Ο έρωτας είναι απάτη;», 2012 «Τα αδέσποτα», 2012.

Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -