Παραλληλίες Και ΑντιπαραλληλίεςΗ θεωρία των αποκλίσεων (Declinations)Συγγραφέας: Παΐζης Χρήστος Δρ.

Παραλληλίες Και Αντιπαραλληλίες

Παραλληλίες Και ΑντιπαραλληλίεςΗ θεωρία των αποκλίσεων (Declinations)Συγγραφέας: Παΐζης Χρήστος Δρ.

10,00€

 Παραλληλίες και αντιπαραλληλίες
 Οι όψεις κατά το γεωγραφικό μήκος
 Οι όψεις κατά το γεωγραφικό πλάτος
 Η λέξη-κλειδί για παραλληλίες και αντιπαραλληλίες
 Το «πεδίο δράσης» των αστρολογικών όψεων
 Το «πεδίο δράσης» των παραλληλιών και των αντιπαραλληλιών
 Παραλληλίες – αντιπαραλληλίες και εξατομίκευση
 Έμπνευση, συναίσθημα, παραλληλίες και αντιπαραλληλίες
 Όρια ανοχής στις αποκλίσεις
 Συνδυασμός παραλληλιών και όψεων
 Τι δηλώνει η έντονη παρουσία παραλληλιών και αντιπαραλληλιών στο ωροσκόπιο
 Τι δηλώνει η απουσία παραλληλιών και αντιπαραλληλιών στο ωροσκόπιο
 Οι παραλληλίες των πλανητών
 Η κλίση του άξονα της Γης κατά 23ο 27΄ περίπου
 Η εκλειπτική ως τροχιά γύρω απ' αυτήν την κλίση
 Η 0ο απόκλιση στο σημείο των Ισημεριών
 Η 23ο 27΄ απόκλιση του Ηλίου από τον Ισημερινό στο σημείο των Ηλιοστασίων
 Ουράνιος Ισημερινός και σφηνοειδή τμήμα 47ο περίπου (23ο 27'S + 23ο 27' Ν)
 Ο τροπικός του Καρκίνου και ο τροπικός του Αιγόκερω
 Πλανήτες «εκτός ορίων»
 Η μετατροπή της βόρειας ή νότιας απόκλισης σε ισοδύ­ναμα της συντεταγμένης του μήκος
 Οι χάρτες απόκλισης Denlinger
 Η επανάσταση του «The other Dimension»
ISBN: 978‐960‐597‐166‐3
Έτος έκδοσης: Αθήνα 2018
Διαστάσεις: 17 x 24
Σελίδες: 80
Πίνακες:
Σχήματα:
Εικονογράφηση:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Περί αποκλίσεων
Α. Μικρή Εισαγωγή 
Β. Λίγα αστρονομικά
Γ. Παραλληλίες και αντιπαραλληλίες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Οι αποκλίσεις των 7 παραδοσιακών πλανητών
α. Οι αποκλίσεις του Ήλιου
β. Αποκλίσεις της Σελήνης
γ. Οι αποκλίσεις του Ερμή
δ. Οι αποκλίσεις της Αφροδίτης
ε. Οι αποκλίσεις του ¶ρη
στ. Οι αποκλίσεις του Δία
ζ. Οι αποκλίσεις του Κρόνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Τα «όρια» και οι αποκλίσεις
Πλανήτες εκτός ορίων
Οι χάρτες απόκλισης Denlinger
Επιρροή διελεύσεων και αποκλιτικά σημεία
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Εφαρμογές
α. Το παράδειγμα της Maria Schell
β. Το βΆ Παράδειγμα
γ. Ο πλανήτης «εκτός ορίων»: ένα παράδειγμα από το ωροσκόπιο
της Ελλάδας
Ο πλανήτης στα όρια
Πρόοδοι και Μνημόνιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Ο χάρτης των αποκλίσεων – Εφαρμογή στο ωροσκόπιο του A. Hitler
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
Οι αποκλίσεις στο χάρτη του A. Hitler 
Α. Hitler και πειθώ 
Β. Η άνοδος στην εξουσία
Γ. Η αυτοκτονία
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 
Α. Μικρή Εισαγωγή

Πολλοί πιστεύουν πως η θεωρία των αποκλίσεων είναι σύγχρονη αστρολο‐
γική θεωρία, πως ο Bette Delinger με το βιβλίο του «Declinations, The other
Dimension» (Αποκλίσεις, η άλλη διάσταση), που εκδόθηκε το 1974 εισήγα‐
γε αυτή τη θεωρία στη σύγχρονη αστρολογική διανόηση. Δεν είναι όμως
καινούργια, είναι πανάρχαιη αστρολογική τεχνική η οποία βασίζεται στην
εξέταση των πλανητών όχι μόνο ως προς το μήκος της εκλειπτικής – κάτι
που μας δίνει τις παραδοσιακές αστρολογικές όψεις – αλλά, κυρίως ως
προς το πλάτος. ΓιΆ αυτό και για να κατανοήσει κάποιος καλά τη θεωρία
των αποκλίσεων θα πρέπει να ξέρει πρώτα πολύ καλά:

α. Τι είναι εκλειπτική.
β. Σχέση άξονα της Γης με την εκλειπτική.
γ. Η κλίση του άξονα της Γης, η περίφημη 23ο 26΄ 22΄΄.
δ. Γη «σφήνα» των 47ο περίπου, που ορίζει το επίπεδο του ουράνιου ι‐
σημερινού.
ε. Τον «οριοθετικό» χαρακτήρα των τροπικών του Καρκίνου και του Αι‐
γόκερω.

Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε με τον πιο απλό τρόπο
στα πλαίσια αυτού του βιβλίου και, αφού τα εξηγήσουμε, να δούμε τι είναι
οι περίφημες «παραλληλίες» και «αντιπαραλληλίες», να κατανοήσουμε τη
φύση και την ιδιαίτερη δυναμική τους. Τέλος θα δείξουμε πως μπορεί να
προκύψει ο χάρτης των αποκλίσεων, ποια είναι η σημασία του και η λει‐
τουργικότητά του και σε επίπεδο εντοπισμού λεπτομερειών που δε δείχνει
ο «κανονικός» γενέθλιος χάρτης αλλά και σε επίπεδο κατανόησης της λει‐
τουργίας των διελεύσεων.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, αυτό το ταξίδι στο θαυμασμό κόσμο των
Declinations.

Ο Χρήστος Παΐζης γεννήθηκε το 1956 στον Αστακό Αιτ/νίας και πέθανε στην Αθήνα το 2015. Σπούδασε φιλοσοφία και φιλολογία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών και στα ίδια Πανεπιστήμια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη φιλοσοφία. Από το 2002 είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Παν/μίου Αθηνών (τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας) και το θέμα της διατριβής του ήταν πάνω στη φιλοσοφία του Martin Heidegger («Φιλοσοφία, τέλοςτης Φιλοσοφίας και Σκέψη στο έργο του Martin Heidegger»). 

Έχει εργαστεί ως φιλόλογος σε μεγάλα φροντιστήρια των Αθηνών («Φάσμα», «Ορόσημο», «Μαντάς»,«Γνώση», κ.ά.), σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Ελληνογερμανική Αγωγή) και σε πρότυπα σχολεία (Βαρβάκειος). Έχει εκδώσει πολλά βιβλία εκπαιδευτικού περιεχομένου σχετικά με τη διδασκαλία της έκθεσης, της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας και έχει επίσης συνεργαστεί με φροντιστηριακούς οργανισμούς που προετοιμάζουν υποψηφίους για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π.(Alexander). 


Πολλά άρθρα του φιλοσοφικού, φιλολογικού και ιστορικού περιεχομένου έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα περιοδικά (Λεβιάθαν, Νέα Κοινωνιολογία, Ελληνική Αγωγή κ.ά.). Έχει γράψει μονογραφίες για τον Heidegger, το Lucàcs, τον Wittgenstein, τον Pascal, τον Καβάφη, τον Καρυωτάκη, το Σινόπουλο, τον Παπατσώνη και τον Μαλακάση.

Με την Αστρολογία ασχολείται ερευνητικά πάνω από 30 χρόνια. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 2500 άρθρα στο διαδίκτυο και στα περιοδικά «Αστρολόγος», «Ελληνική Αγωγή», «Ζωή και Ζώδια». Στον «Αστρολόγο» έχει μόνιμες στήλες (Πολιτική, Εσωτερική και Ωριαία Αστρολογία). Έχει εκδώσει πάνω από 60 βιβλία
Αστρολογίας και Μεταφυσικής διδάσκει Αστρολογία και φιλοσοφία εδώ και χρόνια στην αίθουσα ΑΛΣ.

Κυριότερα βιβλία του είναι:
1. Εσωτερική Αστρολογία, εκδ. ΑΛΣ
2. Ινδική Αστρολογία, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
3. Ηλιακή και Σεληνιακή Επιστροφή, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
4. Αστρολογία και Κοσμοβιολογία, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
5. Το σύστημα της ωριαίας Αστρολογίας, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
6. Καρμική και Δραγώνιος Αστρολογία, εκδ. ΑΛΣ
7. Οι «πύλες» του Carelli, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
8. Οι ενεργειακά φορτισμένες πύλες του ζωδιακού, προσωπική έκδοση.
9. Εισαγωγή στην κλασική Αστρολογία εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
10. Δομο-αξονική ερμηνεία των όψεων, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
11. Σεμινάριο «Αρμονικές»
12. Θέματα αρχαίας Ελληνικής αστρολογίας, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
13. Αστρολογία και Συμβολική των Ταρώ, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
14. 10 Βασικοί Πλανητοειδείς – Αστεροειδείς: (Χείρωνας, Εστία, Αθηνά Παλλάδα,
Δήμητρα, Ήρα, Αστραία, Υγεία, Eros, Σαπφώ, Ψυχή), εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
15. Τραύμα, σοκ, θεραπεία ως «στιγμές» της διαλεκτικής πορείας προς τη χειρώνια
ολοκλήρωση (δοκίμιο για το Χείρωνα), προσωπική έκδοση
16. Ο Eros στα 12 ζώδια, προσωπική έκδοση
17. Η στρατηγός Παρθένα Αθηνά Παλλάδα, προσωπική έκδοση
18. Η Δήμητρα της διεκδίκησης, της διαπραγμάτευσης και της προστατευτικότη-
τας» (Η Δήμητρα στα ζώδια), προσωπική έκδοση
19. Η Ήρα στα 12 ζώδια, προσωπική έκδοση
20. Η Σαπφώ της καλλιτεχνίας και του έρωτα (η λειτουργία της Σαπφώς στα 12
ζώδια), προσωπική έκδοση
21. Η Ψυχή ως δείκτης της ψυχής, προσωπική έκδοση
22. Ο Υγεία στα 12 ζώδια, προσωπική έκδοση
23. Η Αστραία της δικαιοσύνης στα 12 ζώδια, προσωπική έκδοση
24. Κρόνια Εστία, προσωπική έκδοση
25. Εισαγωγή στην τέχνη της Αριθμολογίας, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
26. Η ωριαία στην πράξη – 35 Παραδείγματα, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
27. Επιστροφές Πλανητών, προσωπική έκδοση
28. Ερμηνευτική προσπέλαση των καρτών της Μεγάλης Αρκάνας, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
29. Οι άξονες των υποθετικών πλανητών της Uranian Σχολής του Αμβούργου,
προσωπική έκδοση
30. Πολιτική Αστρολογία, προσωπική έκδοση
31. Ερμηνευτική προσπέλαση των καρτών της Μικρής Αρκάνας, προσωπική έκ-
δοση
32. Εισαγωγή στους Ρούνους, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
33. Η συσχέτιση Αστρολογίας και Ταρώ στα πλαίσια της καβαλιστικής φιλοσοφί-
ας, προσωπική έκδοση
34. Πλούτωνας και Β. Δεσμός, προσωπική έκδοση
35. Τεχνικά θέματα της Ταρώ, προσωπική έκδοση
36. Δραγωνικές απο-καλύψεις (Σπουδή στο Δραγωνικό Ζωδιακό). 10 παραδείγ-
ματα ιδιοσυναστρίας Δραγωνικού – τροπικού Ζωδιακού, προσωπική έκδοση
37. Το μαντικό σύστημα του Παράκελσου, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
38. Αστρολογικά μελετήματα, προσωπική έκδοση
39. Ρουνική Γυμναστική, προσωπική έκδοση
40. Η Διαχρονική Θεραπευτική στα Πλαίσια της «Νέας Ιατρικής», εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
41. Σημειολογία και μαντικά συστήματα, Η τέχνη της μαντείας του καφέ, προσωπική έκδοση
42. Εξελικτική Αστρολογία, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
43. Παραλληλίες και Αντιπαραλληλίες, προσωπική έκδοση
44. Οι αναιρετικές μοίρες του Ζωδιακού και η λειτουργία τους (Σπουδή στο Ζωδιακό), προσωπική έκδοση
45. Ο νότιος δεσμός ως παρελθοντικός δείκτης, προσωπική έκδοση
46. Σεμινάριο για τα προοδευτικά συστήματα, προσωπική έκδοση
47. «Το ηλιοκεντρικό ωροσκόπιο», προσωπική έκδοση
48. «Μαθήματα ηλιακών επιστροφών», προσωπική έκδοση
49. «Η αστρολογία των Majas», προσωπική έκδοση
50. «Σεμινάριο Μεταφυσικής για θάνατο, Κάρμα, Αστρικό πεδίο», προσωπική έκδοση

Από το 2003 είναι Affiliate Καθηγητής του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου Alpine Ζυρίχης στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία. Έχει επίσης κάνει μεταφράσεις από
Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά και έχει επιμεληθεί πολλά βιβλία.

Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.
 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -