Δύο Σάπια ΜύδιαΣυγγραφέας: Βλάχος Γιώργος

Δύο Σάπια Μύδια

Δύο Σάπια ΜύδιαΣυγγραφέας: Βλάχος Γιώργος

7,50€

Καί ὁ Μύ καί ὁ Δί εἶχαν τήν τύχη, (μέ ἀτιμία, μέ
παρακάλια) νά εὐεργετηθοῦν! Καί πρόδωσαν, καί
ἔκλεψαν καί συκοφάντησαν, ἀλλά, κατάντησαν! Ὅλες
τους οἱ αἰσχρές πράξεις γύρισαν ἐπάνω τους∙ τούς
χτύπησαν ἀνηλεῶς, τούς σάπισαν… ναί, τό χειρότε-
ρο, τούς σάπισαν! Δέν τούς τελείωσαν…, τούς σάπι-
σαν, τούς σάπισαν! Καί τόν Μύ καί τόν Δί∙ καί σάν
ὄστρακα –ζῶντας μόνον μέ τή βουρκάδα τῆς ψυχῆς
τους– βρώμισαν! Γιόμωσαν μπόχα τό χωριό μας τά
δύο, Μύ, Δί, τά δύο… μύδια! Τό γιόμωσαν βρωμιά
τό ὄμορφο, τό ἀξιολάτρευτο, μέ τούς καλόκαρδους
καί θυμόσοφους ἀνθρώπους, χωριό μας. Τό βρώμι-
σαν, τό βρώμισαν, τά δύο γραβατοφορεμένα σάπια…
Μύ-Δί-α!

Ἀθήνα, Μάρτης τοῦ 2018
ISBN: 978-960-597-151-9
Έτος έκδοσης: Αθήνα 2018
Διαστάσεις: 14 x 20.5
Σελίδες: 76
Θἄλεγε κανείς: τί δουλειά ἔχουν δύο σάπια μύ-
δια στό πεδινό χωριό μας πού ἄμεσα γειτνιά-
ζει μέ δύο γλαυκές λίμνες καί ἔμεσα μέ δύο
λιμνοθάλασσες∙ τοῦ Αἰτωλικοῦ καί τοῦ Μεσολογγιοῦ!
Τί τά κάνουν νά πεθαίνουν μόνα κι ἄδοξα στή στε-
ριά ἐνῶ προέρχονται ἀπό τή θάλασσα, ὅπως ὅλα τά
ζῶα καί τά πτηνά; Μήπως ἡ πρωταρχική τους μήτρα
δέν τά θέλει τήν ὕστατη ὥρα στήν ἀγκαλιά της, γιά
νά μήν μολύνουν τΆ ἄλλα ἀμφίβια ὄντα, καί ἡ τωρινή
μήτρα μετά βδελυγμίας τά ἀποπέμπει; Ὁποία ντροπή
γιΆ αὐτά, ὁποία δυστυχία καί ὑποβίβαση γιά τά δύο
ἄρρωστα καί ἀπεχθῆ μύδια! Οὔτε ἕνας ἄνθρωπος,
οὔτε ἕνας συντοπίτης, οὔτε ἕνας παπάς νά ψάλλει
τό: «ἐν τόπῳ χλοερῶ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως… γιά δύο
ὀζαινώδη μύδια ἀπό τό πρῶτο ἄνοιγμα τοῦ κελύφους
τους πού δέχθηκαν νά καταπίνουν τήν ἀδικία τους,
τήν ἀτιμία τους, τήν προστυχιά τους, μά πρό πάντων,
τήν ἀχαριστίαν τους! Μά, θά μοῦ πεῖτε, τόσο σκληροί
εἶναι οἱ ἄνθρωποι γιά τά ὄντα τῆς φύσεως, τά ἀδέλ-
φια μας, πού καί ἐκεῖνα καί μεῖς προερχόμαστε ἀπό
τή θάλασσα; Γιατί νά μήν τά θέλει κανείς; Μήπως,
γενόμενα στή ξηρά, ἔχοντας μέσα τους τή θαλάσσια
προέλευσή τους, αὐτοσάπισαν μέ τήν συμπεριφορά
τους καί ὄζουν ἀπό χιλιάδες μίλλια καί κανείς –μά
κανείς– δέν τά πλησιάζει; Τί ἀρνητική ἐνέργεια ἐκπέ-
μπουν; Μά, πάλι, θά μοῦ πεῖτε: μιά πέτρινη καρδιά,
μπορεῖ ποτέ νά ἐκπέμψει φῶς, ζεστασιά, ἀγάπη;
Θά πάρουμε ἕνα-ἕνα τά μύδια καί θά προσπαθή-
σουμε νά τά ζωγραφίσουμε, ὄχι μέ μαῦρα χρώματα
–πού θά ἦταν εὔκολο, καί κάπως αὐθαίρετο– ἀλλά
μέ τά χρώματα πού τά ἴδια ἐκπέμπουν καί σέ τυ-
φλώνουν!
Ὁ «Μύ» καί ὁ «Δί»∙ πένθιμα λουλούδια πού μαυ-
ρίζουν τόν κῆπο τοῦ χωριοῦ μας. Δύο ξένα σώματα
βγαλμένα ἀπό χίλιους ὀχετούς. Ὄζουν παντοῦ! Καί
στό χωριό μας, καί στήν Ἀθήνα, καί ἀνά πᾶσαν τήν
ἐπικράτειαν πού ἐπισκέφθηκαν γιά στυγνούς, ὠφελι-
μιστικούς καί μόνον λόγους.
     Ὁ Γιῶργος Βλάχος γεννήθηκε στό Παναιτώλιο Ἀγρινίου τό 1945 καί μεγάλωσε στό Ἀγρίνιο ὅπου καί ἀποφοίτησε ἀπΆ τό γυμνάσιο.

     Τό 1964 μπῆκε στή Σχολή Ἀσυρματιστῶν τοῦ Ἀσπροπύργου. Ἀπό τό 1966 μέχρι τό 1995 ταξίδευε συνεχῶς μέ ποντοπόρα πλοῖα καί ἔχει γυρίσει ὁλόκληρο σχεδόν τόν κόσμο.

Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -