Ο Σύγχρονος Φιλοσοφικός Και Πολιτικός ΛόγοςΣυγγραφέας: Καρακώστας Ιωάννης

Ο Σύγχρονος Φιλοσοφικός Και Πολιτικός Λόγος

Ο Σύγχρονος Φιλοσοφικός Και Πολιτικός ΛόγοςΣυγγραφέας: Καρακώστας Ιωάννης

12,00€10,80€

Η προσφορά ισχύει μόνο για παραγγελίες μέσω της παρούσης ιστοσελίδας www.lexitipon.gr
Η σκέψη μου εδράζεται πάνω σε τρεις θεμελιώδεις λέξεις-έννοιες, που αυτές
είναι: το φιλοσοφείν, το πολιτεύεσθαι και το Σοφοθεραπεύεσθαι. Αυτές οι λέ-
ξεις-έννοιες, είναι το κλειδί στο παγκόσμιο πολιτικοοικονομικό και κοινωνικό γί-
γνεσθαι. Αν αυτές γίνουν, μέσα από τη Διδασκαλία, τη σπουδή, τη μελέτη και τη
μάθηση, κτήμα όλης της ανθρωπότητας, τότε, οι κοινωνίες των ανθρώπων θα
μπορέσουν να ανατρέψουν τις τρεις θανάσιμες, για την ανθρωπότητα, αρρώ-
στιες, που αυτές είναι οι τρεις ολιγαρχίες-εξουσίες, ήτοι η οικονομική, η πολιτι-
κή και η θρησκευτική. Οι τρεις αυτές ολιγαρχίες-εξουσίες ποδηγετούν τον κό-
σμο ανέκαθεν και σήμερα και το ερώτημα που προβάλλει είναι: Που οδηγείται
ο κόσμος σήμερα; Ο κόσμος σήμερα οδηγείται στο χάος. Μια ξέφρενη
κούρσα οδηγεί τον άνθρωπο στο μηδενισμό και την ανυπαρξία. Ο άν-
θρωπος σαν ένα φτερό στον άνεμο βολοδέρνεται στην εναγώνια προ-
σπάθεια της σισύφειας μοίρας του. Ένα πλάσμα θεοπαρμένο από τους
διάφορους τσαρταλάνους των ιερατείων επαφίεται σε μια άγνωστη γι' αυ-
τόν υπερδύναμη, που ενώ την έχει μέσα του, την αναζητεί έξω και πέρα
από τον εαυτόν του και υπεράνω της φύσης.
ISBN: 978-960-597-038-3
Έτος έκδοσης: Αθήνα 2016
Διαστάσεις: 17 x 24
Σελίδες: 128
Βιβλιογραφία:
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΩΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Το φιλοσοφείν
1. Το φιλοσοφείν 
2. Τι είναι η Αμφικτυονική φιλοσοφία;
3. Τι πρεσβεύει και που στηρίζεται η Αμφικτυονική φιλοσοφία;
4. Τι είναι η Δελφική Ιδέα; 
5. Γέννηση της Δελφικής Ιδέας 
ΤΑ 147 ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
6. Ο Δελφικός Αμφικτυονικός λόγος του Σικελιανού 
7. Η αναγκαιότητα της Δελφικής Αμφικτιονικής Παιδείας 
8. Η νομοτελειακή εξέλιξη του ανθρώπου 
9. Πώς και γιατί εξελίσσεται ο άνθρωπος; 
10. Ο στόχος του δελφικού Αμφικτυονικού φιλοσοφικού λόγου 
11. Όραμα και πρόταγμα του Αμφικτιονικού φιλοσοφικού λόγου
12. Τι είναι ο Αμφικτυονισμός; 
13. Οι Δελφοί να γίνουν Κέντρο ανθρωπιστικής αγωγής και παιδείας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Το πολιτεύεσθαι
1. Το πολιτεύεσθαι 
2. Αναζητείται το Δέον Πολίτευμα
3. Σύντομη ιστορική αναφορά στο Αθηναϊκό πολίτευμα 
4. Το Αθηναϊκό Πολίτευμα
i. Εκκλησία του Δήμου 
ii. Η Βουλή των πεντακοσίων
iii. Οι δικαστικές Αρχές 
iv. Τι είναι Δημοκρατία κατά τους σοφούς και φιλοσόφους
v. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία της πολλαπλότητας
5. Ποιο είναι το ζητούμενο σήμερα; 
6. Το συστημικό Σύνταγμα- Πολίτευμα χρειάζεται θεσμική ανατροπή 
7. Τι είναι συστημική Δημοκρατία; 
8. Το νέο πολιτικό όραμα και ιδεολογικό πρόταγμα του 21ου αιώνα 
9. Οι θεμελιώδεις Αρχές της Άμεσης Περιφερειακής Δημοκρατίας 
10. Τι είναι η Εκκλησία των Δήμων των Περιφερειών 
Α΄ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Β΄ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Γ΄ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Δ΄ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
11. Διαδικασία ανάδειξης στα πολιτειακά λειτουργήματα
i. Διαδικασία κλήρωσης
ii. Τρόπος κλήρωσης 
12. Η Άμεση Δημοκρατία μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα στις πολυάνθρωπες κοινωνίες; 
13. Η Άμεση Δημοκρατία στην πρακτική της έκφραση και εφαρμογή 
14. Πώς θα επιλυθούν τα σημερινά εθνικά θέματα και άλλα προβλήματα
που αφορούν άμεσα τη Χώρα και το λαό 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Το σοφοθεραπεύεσθαι
1. Το σοφοθεραπεύεσθαι 
2. Η αναγκαιότητα της φιλοσοφίας 
3. Από την ιπποκράτεια ιατρική στη σύγχρονη σοφοθεραπευτική 
4. Τι είναι η εφαρμοσμένη σοφοθεραπευτική; 
5. Το αντικείμενο της σοφοθεραπευτικής 
6. Το ανθρώπινο «Είναι» και οι υποστάσεις του 
7. Η φιλοσοφία επαληθεύεται και από την επιστήμη 
8. Τι είναι συνείδηση; 
9. Πώς αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος; 
10. Πώς διαμορφώνεται η συνείδηση του ανθρώπου; 
11. Τα επίπεδα αντίληψης του ανθρώπου 
12. Παράγοντες που προκαλούν τις αιτίες των ασθενειών 
13. Πρακτικές εφαρμογές της σοφοθεραπευτικής
14. Ο σοφοθεραπευτικός σύμβουλος
15. Η αξία της σοφοθεραπευτικής 
16. Γνωρίστε και συμβιώστε με τους φιλοσόφους σοφοθεραπευτές 
17. Γέννηση της σύγχρονης εφαρμοσμένης σοφοθεραπευτικής 
18. Επιστροφή στους Δελφούς 
19. Τα τέσσαρα Κέντρα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού 
20. Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΠΡΟΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

ΤΑ (3) ΒΑΣΙΚΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1.  ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΣ: Πώς βλέπουμε τον κόσμο και το μέλλον του;

2. ΤΟΥ ΜΑΡΞ: Πώς θ’ αλλάξουμε τον κόσμο;

3. ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ: Πώς θα ενώσου­με τον κόσμο;

                                                          

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΘΑ ΤΟΝ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ

«Αεί φιλοσοφείν, πολιτεύεσθαι και σοφοθεραπεύεσθαι»

Στο ερώτημα της φιλοσοφίας: Πώς βλέπουμε τον κόσμο και το μέλλον του(;)ο Μαρξ, αντιστρέφει το ερώτημα στο: Πώς θ’ αλλάξουμε τον κόσμο; Απέναντι στα ερωτήματα αυτά, τόσο της φιλοσοφίας, όσο και στο ερώτημα του Μαρξ, παραθέτω το φιλοσοφικό ερώτημα της δικής μου σκέψης στο έργο μου: «Αμφικτυονική φιλοσοφία»: Πώς θα ενώσουμε τον κόσμο; Τίθεται το ερώτημα αυτό, διότι χρειάζεται πρώτα να ενώσουμε τον κόσμο και αφού τον ενώσουμε, τότε, μπορούμε να τον αλλάξουμε και εφόσον τον αλλάξουμε, θα τον βλέπουμε καλύτερα στο μέλλον, επειδή θα τον βιώνουμε διαφορετικά απ’ ότι τον ζήσαμε χθες και τον ζούμε σήμερα. Τον κόσμο θα τον ενώσουμε, με το «Αεί φιλοσοφείν, πολιτεύεσθαι και σοφοθεραπεύεσθαι», ήτοι με την δια βίου σπουδή, μελέτη και μάθηση των διδαγμάτων και πορισμάτων, τόσο της φιλοσοφίας και ειδικότερα της Αμφικτυονικής[1] φιλοσοφίας και της Εφαρμοσμένης σοφοθεραπευτικής, όσο και της επαναπροσέγγισης στο πιο τέλειο πολίτευμα της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας, δηλαδή της Αυθεντικής (Άμεσης) Δημοκρατίας της πολλαπλότητας, προκειμένου να αναδειχθεί, σήμερα, ως το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης των λαών.[1] Η λέξη Αμφικτυονία, Αμφικτυονική έχει δύο γραφές, η πρώτη από το όνομα του ιδρυτή των Αμφικτυονιών, του Αμφικτύονα και η άλλη γραμματική από το ρήμα αμφικτίζω, ήτοι Αμφικτιονία (= πολιτική συνομοσπονδία γειτονικών πόλεων). Στην παρούσα συγγραφή χρησιμοποιείται η πρώτη ιστορική γραφή Αμφικτυονία-Αμφικτυονική.

Ο συγγραφέας Ιωάννης (Ίων) Καρακώστας του Μιχάλη και της Φωτεινής γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Αλευράδα – Βάλτου του Δήμου σήμερα Αμφιλοχίας, είναι συγγραφέας και στοχαστής με νομική, φιλοσοφική και πολιτική παιδεία.

Σπούδασε: 1) Νομικά στο πανεπιστήμιο Αθηνών και, με το Π.Δ 28-12-1974 (Φ.Ε.Κ 534/3012-1974), διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών. 2) Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Δημοσιολογικών Σπουδών και Ερευνών Αθηνών, όπου σπούδασε φιλοσοφία, δημοσιογραφία, δημοσιολογία, πολιτικές επιστήμες. Παράλληλα σπούδασε κοινωνιολογία, εγκληματολογία και ψυχολογία.

3) Εξειδικεύτηκε στη ΣΕΛΕΤΕ πάνω σε προγράμματα Διδασκαλίας για καθηγεσία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι). Η ΣΕΛΕΤΕ (Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης), είχε ιδρυθεί με το (Ν.Δ. 3971/1959). Διάδοχος της ΣΕΛΕΤΕ είναι η σημερινή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε με το (Ν. 3027/2002), ως Α.Ε.Ι. 4) Διατέλεσε καθηγητής του Ποινικού και του Αστυνομικού δικαίου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εκδίδοντας σχετικά συγγράμματα για τους σπουδαστές και ταυτόχρονα εισήγαγε για πρώτη φορά στην Αστυνομική Ακαδημία το Αστυνομικό δίκαιο και καθιερώθηκε ως κύριο μάθημα, διδάσκοντάς το ο ίδιος και εκδίδοντας δύο συγγράμματα, ήτοι: α) «Εισαγωγή εις την επιστήμη του Αστυνομικού δικαίου» (έκδ.1978) και β) Δίκαιο Αστυνομίας ή Αστυνομικό δίκαιο. (εκδ. 1987). 5) Φοίτησε στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών «ΟΜΗΡΟΣ» απ’ όπου πήρε πτυχίο εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας.

6) Υπήρξε εκδότης της εβδομαδιαίας πολιτικής εφημερίδας: «Νέος Αγώνας», από το 1990-1992. 7) Υπήρξε Ιδρυτής και συντάκτης του καταστατικού του πνευματικού σωματείου "Αμφικτυονία Oικουμενικού Ελληνισμού", του οποίου από το 1992-1995 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και ίδρυσε την Πρώτη Αμφικτυονία στη Νέα Υόρκη Αμερικής στον εκεί Ελληνισμό. 8) Υπήρξε Ιδρυτικό στέλεχος και συντάκτης του καταστατικού της «Ομοσπονδίας Συλλόγων Βάλτου», που ιδρύθηκε την 31-03-1982 και διατέλεσε αντιπρόεδρός της, με ταυτόχρονη θητεία, ως πρόεδρος της Αδελφότητας των εν Αθήναις Αλευραδιωτών, της οποίας συνέταξε το ιδρυτικό καταστατικό. 9) Υπήρξε Δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων με το συνδυασμό της αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη. 10) Διατέλεσε βουλευτής στη Βουλή των Ελλήνων, (1996-2000), μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιας Τάξης-Δικαιοσύνης της Βουλής.

Από το βήμα της Βουλής διακήρυξε την αναγκαιότητα καθιέρωσης του Πολιτεύματος της Άμεσης Δημοκρατίας, καθώς και της μετατροπής της σημερινής Ενώμένης Ευρώπης σε μια Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία με Αμεσοδημοκρατικό Πολίτευμα και με πρότυπο την Αιτωλική Συμπολιτεία. 11) Υπήρξε συντάκτης του καταστατικού και ιδρυτικό μέλος της "Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών" και ταυτόχρονα είναι μέλος της «Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών». 12) Συνέλαβε την ιδέα της «Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας», στα πρότυπα της Αιτωλικής Συμπολιτείας και το 1995 συνέταξε «Σχέδιο Συντάγματος των Ενωμένων Πολιτειών της Ευρώπης», το οποίο δημοσιεύτηκε στο Βιβλίο του «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ», (έκδ. Γιάννη Βασδέκη 1995) και το οποίο μεταφρασμένο στην Αγγλική γλώσσα το υπέβαλε, ως βουλευτής το 1999, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

13) Είναι στοχαστής, εισηγητής και συγγραφέας: ι) της Αμφικτυονικής φιλοσοφίας και της Εφαρμοσμένης Σοφοθεραπευτικής, ιι) της «Άμεσης Περιφερειακής Δημοκρατίας και ταυτόχρονα συντάκτης του Συντάγματος-Πολιτεύματος της ΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Μέχρι το 2013, έχουν εκδοθεί και κυκλοφορήσει τριάντα πέντε (35) βιβλία του. 14) Δίδαξε και ανέπτυξε στο «Σχολείο Άμεσης Δημοκρατίας» του Δημοβουλίου πολιτών στα στελέχη και μέλη του το περιεχόμενο του προτεινόμενου Συντάγματος της ΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ». 15) Πραγματοποιεί ομιλίες και διαλέξεις φιλοσοφικού και πολιτικού περιεχομένου.

Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -