Η Συμβολή Των Ελλήνων Της Καθ' Ημάς Ανατολής Στην Παλλιγγενεσία Του 1821Μέσα από τις έγγραφες μαρτυρίες των ΑγωνιστώνΣυγγραφέας: Παπαδοπούλου Αρχοντία

Η Συμβολή Των Ελλήνων Της Καθ Ημάς Ανατολής Στην Παλλιγγενεσία Του 1821

Η Συμβολή Των Ελλήνων Της Καθ' Ημάς Ανατολής Στην Παλλιγγενεσία Του 1821Μέσα από τις έγγραφες μαρτυρίες των ΑγωνιστώνΣυγγραφέας: Παπαδοπούλου Αρχοντία

22,00€

Σημείωμα

     …Από το 1984 ξεκίνησα την συλλογή στοιχείων για την συμμετοχή των Ελλήνων της καθ' ημάς Ανατολής στην Εθνεγερσία του 1821, αφού η μεγάλη τους προσφορά τόσο στην προετοιμασία όσο και στην διεξαγωγή του Αγώνα δεν ήταν γνωστή στους Έλληνες. Η εκκωφαντική αυτή σιωπή για τους συγκεκριμένους αγωνιστές που η συμμετοχή τους στον Αγώνα τους στέρησε τις ακίνητες περιουσίες τους αφού δημεύτηκαν από την Υψηλή Πύλη, έχασαν τους συγγενείς τους, αφού εξοντώθηκαν από τους Οθωμανούς για αντίποινα, έχασαν τις κινητές περιουσίες τους αφού τις πρόσφεραν για τον Αγώνα, έμειναν ανέστιοι, ανεπάγγελτοι, ανάπηροι, πληγωμένοι στην ψυχή και στο σώμα, αποτελεί ακόμη μία πράξη αγνωμοσύνης απέναντι σ΄ αυτούς που συμμετείχαν στην δημιουργία, από τις στάχτες, του νέου Ελληνικού Κράτους, ενώ η Μ. Ασία παρέμεινε εκτός των ορίων του…

                                                                                               Αρχοντία Βασ. Παπαδοπούλου

ISBN: 978-960-9738-16-3
Έτος έκδοσης: Αθήνα 2012
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 398
Φωτογράφιση:
Βιβλιογραφία:
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα συγγραφέως 
Αντί προλόγου 
Εισαγωγή 

ΜΕΡΟΣ Α΄: Προεπαναστατικά 
Παράγοντες καλλιέργειας και διατήρησης της εθνικής συνείδησης στην Ελληνική Ανατολή
Κοινότητες 
Αστική Τάξη 
Εκπαίδευση 
Τυπογραφεία - Βιβλιοθήκες 
Διαφωτισμός 
Φιλική Εταιρεία 

ΜΕΡΟΣ Β΄: Επαναστατική Περίοδος 
Εισαγωγή 
ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ 
Α. Κωνσταντινούπολη - Απαγχονισμός Πατριάρχη 
Β. Αντίποινα Σμύρνης 
Γ. Αντίποινα Κυδωνιών-Μοσχονηνησίων 
Διπλωματική και Πολιτική συμμετοχή 
Οικονομική συμμετοχή 
Η στρατιωτική συμμετοχή 
Σχολιασμός 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Αιτήσεις–Πιστοποιητικά Αγωνιστών 
Ποίημα Γιώργου Σουρή 
Πηγές – Βιβλιοθήκες 
Βιβλιογραφία 
Επιμύθιο 
[…]Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος: (Κ.164):Από την Σμύρνη. Ως Απόστολος
της Φιλικής έφθασε στη Μάνη τον Δεκέμβριο του 1820 για να έλθει σε συ-
νεννοήσεις με τους Μαυρομιχαλαίους (πληροφορία προερχομένη από την
αναφορά της χήρας του, τον Μάϊο του 1865). Από το στρατιωτικό του Μη-
τρώο προκύπτει ότι πολέμησε καθ’ όλη την διάρκεια του Αγώνα. Το 1824
έγινε ανθυπολοχαγός και αμέσως υπολοχαγός, το 1825 προβιβάζεται σε
λοχαγό και μετά την Απελευθέρωση εξακολούθησε προβιβαζόμενος μέχρι
τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχου. Τιμήθηκε με το Αργυρούν Παράσημο
του Σωτήρος.[…]

[…]Οι Έλληνες της Ανατολής συμμετείχαν οικονομικά όχι μόνον κατά την
προετοιμασία του Αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του με διαφόρους
τρόπους:α] Με την κινητή περιουσία που έφεραν στην επαναστατημένη
ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, οι κάτοικοι των κατεστραμμένων ελληνι-
κών πόλεων της Ανατολής, β] Οι Έλληνες που ήρθαν για να πολεμήσουν
οικειοθελώς, γ] Η απώλεια των ακινήτων περιουσιών όσων πολεμούσαν
στην επαναστατημένη πατρίδα, αφού η Υψηλή Πύλη δήμευε κάθε περιου-
σιακό τους στοιχείο στους ιδιαίτερους τόπους τους και δ] συντηρώντας
στρατιώτες με ιδικά τους έξοδα.
Αναλυτικότερα παραθέτουμε ορισμένους από τους Αγωνιστές, που μελε-
τήσαμε και ανήκουν στις κατηγορίες που προαναφέραμε. Πρόκειται για
τους:
1] Κωννο Αϊβαλιώτη του Αγγελή: (Κ. 381) από τις Κυδωνίες, ο οποίος
πολέμησε καθ’ όλη την διάρκεια του Αγώνα, ως Μπουλουκτσής με πενήντα
στρατιώτες δικούς του.Τιμήθηκε με το Αργυρούν Νομισματόσημον.
2] Χρήστο Ανδριανουπολίτη:(Κ.910). Καταγόταν, προφανώς, από την
Ανδριανούπολη. Υπηρέτησε καθ’ όλη την διάρκεια του Αγώνα ως Εικοσι-
πένταρχος με άγημα είκοσι πέντε ανδρών που συντηρούσε ο ίδιος.
3] Νικόλαο Αντωνόπουλο ή Ορφανό: ( Κ. 157) Από την Σμύρνη. Υπηρέ-
τησεν ως Μπουλουκτσής με άγημα από πενήντα έως εξήντα δικούς του
συμπατριώτες, στρατιώτες.
4] Νικόλαο Αποστόλου (επωνύμιο Βυζάντιος):(Κ.27) Από την Κωνπολη
και υπηρέτησεν ως Μπουλουκτσής με «αρκετούς στρατιώτες». Με αναφο-
ρά του,1846, υπολογίζει ότι δαπάνησε εξ ιδίων για την συντήρησή τους,πο-
σόν αντίστοιχο προς 200. 000 δρχ. του 1846. Αποστρατεύθηκε ως Υπολο-
χαγός της Φάλαγγος αλλά είχε περιπέσει, τελικά, σε τέτοια ένδεια ώστε επι-
ζούσε επαγγελόμενος τον κήρυκα (τελάλη).[…]

     Η Αρχοντία Βασ. Παπαδοπούλου γεννήθηκε στον Πειραιά και μεγάλωσε στη Νίκαια όπου και κατοικεί. Ανήκει στην γ΄ γενιά των Ελλήνων προσφύγων του 1922.
     Τελείωσε το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ευφροσύνης Τσάκωνα – Καβατζά στη Νίκαια και αργότερα αποφοίτησε από την Ελληνογαλλική Σχολή Θηλέων Πειραιώς «Jeanne d’ Arc».
     Είναι πτυχιούχος της Γαλλικής Φιλολογίας και του Ιστορικού – Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
     Ασχολείται με την ιστορική έρευνα, δημοσιεύει ιστορικά, λογοτεχνικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά άρθρα, εργασίες σε εφημερίδες, περιοδικά και έχει εκδώσει βιβλία.
     Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Μαγνησίας Μ. Ασίας, Αντιπρόεδρος του Ομίλου UNESCO ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ, μέλος της Ένωσης Ποντίων Νικαίας–Κορυδαλλού, της Ενώσεως Σμυρναίων (Αθηνών), της Εστίας Νέας Σμύρνης και άλλων πολιτιστικών και επιστημονικών φορέων. Από το 1983 μέχρι το 1984 ήταν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Προσφυγικών Σωματείων και από τον Δεκέμβριο του 1984 έως το 2000 και από το 2007 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2008 (οπότε και παραιτήθηκε) διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ).
     Έχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις για το εκπαιδευτικό, μικρασιατικό και πολιτιστικό της έργο, μεταξύ των οποίων το Χρυσό Μετάλλιο των Αγίων Πατέρων, μετά Διπλώματος, της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας.
     Είναι καθηγήτρια Φιλόλογος, με οργανική θέση στο Ιωνίδειο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πειραιώς. Υπηρέτησε ως Προϊσταμένη του 2ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά με αρμοδιότητα στα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια Νικαίας – Κορυδαλλού, από τον Ιούλιο 2002 έως και την 4η Νοεμβρίου 2011, οπότε και καταργήθηκαν τα Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης.
 
Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -