Λιατήρη Ρηγοπούλη Άννα

Λιατήρη Ρηγοπούλη Άννα

Η Άννα Ρηγοπούλη-Λιατήρη γεν­νήθηκε το 1948 στην Αρκάσα Καρ­πά­θου. Σε ηλι­κία έξη ετών η οικο­γέ­νειά της μετα­κό­μισε στην Αθήνα. Έκτο­τε τα καλοκαίρια πηγαίνει στο σπίτι τους στην Κάρπαθο. Το 1972 απο­φοίτησε από την ανωτάτη γε­ω­­πονική σχολή Αθη­νών και τον ίδιο χρό­­νο παντρεύ­τηκε με τον Πανα­γιώ­τη Λια­­τήρη, επί­σης γεωπόνο. Απέ­κτησαν τρεις κόρες και έξη εγγόνια. 

Εργάστηκε στο υπουρ­γείο αγροτι­κής ανάπτυξης και τρο­φίμων μέχρι το 2004, οπότε και συντα­ξιοδο­τή­θη­κε. Έχει ποικίλα ενδια­φέ­ροντα και κατά περιόδους ασχο­λή­θη­κε με διά­φο­ρες δημιουργικές δρα­στη­­ριό­τη­τες. Πάντα έχει όνειρα και σχέ­δια, από ασήμαντα μέχρι μεγαλεπή­βο­λα, που παλεύει να ολοκληρώσει! Μό­νον έτσι θεωρεί την καθημε­ρινό­τη­τά της εν­δια­φέρουσα. Πιστεύω της είναι οι έν­νοι­ες: «αξιοπι­στία, σχεδια­σμός, δράση, ικα­νο­ποίηση, θαυμα­σμός!» Ζει στο Μα­ρού­σι Αττικής. 

Το μυθιστόρημα «Το πο­λυ­καιρισμένο σεντό­νι» είναι το πρώτο της βιβλίο.

Δείτε τις καταχωρήσεις του συγγραφέα

Εμφάνιση 1 έως 1 (από 1 προϊόντα) Αποτελέσματα:  1 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -